Takaisin 10.5.2010

Gaia avasi maksuttoman kannattavuuslaskurin biokaasun tuottajille

Gaia on avannut verkkosivuilleen Gaia Pro Biogas -laskurin, jolla maatalousalan toimijat voivat kätevästi arvioida biokaasulaitosten kannattavuutta.

Laskuri on tarkoitettu maatiloille, lihan kasvattamoille, sikaloille ja kanaloille, joilla on eläinten lannan lisäksi käytettävissään myös muita biokaasulaitokselle soveltuvia biohajoavia sivuvirtoja tai ulkopuolista biojätettä.

”Gaian uusi biokaasulaskuri auttaa kehittämään biokaasun tuotantoa Suomessa. Suomessa on maatilakokoluokan ja yhteiskäsittelyyn soveltuvia biokaasulaitoksia tällä hetkellä vain noin kymmenen. Esimerkiksi Saksassa niitä on jo noin 4500”, Gaian liiketoimintajohtaja Jari Hiltunen sanoo.

Gaia Pro Biogas -laskuri ottaa huomioon Suomen hallituksen kevättalvella esittämän uusiutuvan energian edistämispaketin. Biokaasulaskurilla pystyy vertailemaan erityisesti edistämispaketissa ehdotetun biokaasusähkön sekä pienimuotoisen lämmön ja sähkön yhteistuotannon syöttötariffin vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. Maatalousalan toimijat voivat arvioida raaka-ainepohjansa soveltuvuutta ja taloudellista kannattavuutta biokaasulaitoksen biohajoaviksi syötteiksi ennen tarkkoihin investointiselvityksiin ryhtymistä.

Gaia tarjoaa asiantuntijapalveluita, jotka edistävät kestäviä ja taloudellisesti mielekkäitä uusiutuvan energian ratkaisuja. Gaialla on pitkäaikainen kokemus biokaasulaitosten esisuunnittelusta ja niiden kannattavuusarvioinneista. Gaia Pro Biogas -tuoteperheeseen kuuluu nyt avatun biokaasulaskurin lisäksi myös muita työkaluja, joilla voi tehdä analyyseja ja kannattavuusselvityksiä uusiutuvasta energiasta.

Gaia Pro Biogas -laskuri

Lisätietoja:

  • Hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne, Gaia, puh. +41 79 472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Toimitusjohtaja Juha Vanhanen, Gaia, puh. 050 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Taustatietoa toimittajille:

  • Energian loppukulutus on Suomessa vuonna 2020 arviolta 327 terawattituntia. Uusiutuvilla energialähteillä on tarkoitus kattaa tästä 38 prosenttia. Biokaasua tuotettiin reaktorilaitoksilla vuonna 2008 noin 6 miljoonaa kuutiometriä (pois lukien jätevedenpuhdistamot, lähes 24 milj. m3).
  • Biokaasua tuotetaan tällä hetkellä vajaat Suomessa vajaat 0,2 terawattituntia vuodessa. Biokaasun käyttöä lisätään takuuhintajärjestelmällä vuoteen 2020 mennessä 0,7 terawattituntiin (ei sisällä kaatopaikkakaasuja, jotka eivät kuulu syöttötariffin piiriin).

Biokaasun raaka-aineeksi soveltuvia, maataloustuotannossa syntyviä materiaaleja ovat esimerkiksi eläinten lanta, teurasjätteet, biojätteet ja peltobiomassa.