Takaisin 18.6.2013

Gaia arvioi Kruunusiltojen ympäristövaikutuksia

Gaia toimi tuomariston tukena tänään ratkenneessa Kruunusiltojen suunnittelukilpailussa. Kansainvälisellä kilpailulla etsittiin maisemallisesti vaativaan ympäristöön parasta ekologista ratkaisua.

Kruunusiltojen suunnittelukilpailussa oli tehtävänä suunnitella siltayhteys Helsingin Sompasaaresta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan. Siltoja tulisi vähintään kaksi, ja pisin voi olla jopa 1,2 kilometriä pitkä eli Suomen pisin silta. Päätöstä sillan rakentamisesta ei ole tehty. Kilpailussa selvitettiin, millaisia siltavaihtoehtoja olisi mahdollista saada. Kilpailutöitä arvioitiin seuraavien kriteerien mukaan: käytettävyys, kestävyys ja esteettisyys.

Kruunusiltojen siltakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Gemma Regalis. Ehdotuksen on tehnyt suomalais-brittiläinen WSP Finlandin kokoama työryhmä, jossa pääsuunnittelijoina toimivat DI Sami Niemelä ja DI Pekka Pulkkinen sekä pääarkkitehtina Martin Knight.

Gaian vastuulla kilpailuehdotusten hiilijalanjälkilaskennat ja ympäristövaikutusten tunnistaminen

Kuhunkin kilpailuehdotukseen sisältyi materiaalitaseraportointi, jonka perusteella Gaia laski materiaalinkäyttöön perustuvat hiilijalanjäljet kaikille 11 siltaehdotukselle. Voittaneen Gemma Regaliksen hiilijalanjälki oli kilpailuun osallistuneista silloista toiseksi pienin. Myös sillan käytön aikaista ilmastovaikutusta on pyritty minimoimaan esimerkiksi energiatehokkaalla LED-valaistuksella.

Hiilijalanjälkien lisäksi Gaia tunnisti valikoitujen siltaehdotusten muita ympäristövaikutuksia. Vaikutuksia selvitettiin suhteessa tilanteeseen, jossa mitään siltaa ei rakennettaisi ja ympäristö säilyisi nykyisellään. Arvioinnissa käytettiin viitekehyksenä lainsäädäntöä ympäristövaikutusten arvioimisesta (YVA). Vaikutusten kohteet luokiteltiin Laajasalon raideliikenteen YVA-ohjelman mukaisesti. Merkittävyys perustui vaikutuksen suuruuteen, monimuotoisuuteen, todennäköisyyteen, kestoon ja toistuvuuteen sekä ympäristön palautuvuuteen. Gaian tekemä tiivis arviointityö perustui merkittävimpien vaikutusten tunnistamiseen kilpailuehdotuksiin sisältyneiden materiaalien perusteella. Voittanut ehdotus menee mukaan viralliseen YVA-prosessiin, jossa käsitellään eri vaihtoehtoja liikenneratkaisuksi.

Uusi kaupunginosa rakentuu

Laajasalon entisen öljysataman paikalle rakennettavassa Kruunuvuorenrannassa on kunnostettu maaperää, jotta rakentaminen voi alkaa. Katujen rakentaminen alkoi Koirasaarentiellä ja ensimmäiset asuntohankkeet alkavat ensi vuoden alkupuolella. Vuoteen 2025 mennessä Kruunuvuorenrantaan rakennetaan koteja noin 11 000 asukkaalle. Sinne syntyy myös noin 1 000 työpaikkaa. Laajoja alueita jää puistoksi, luonnonsuojelualueeksi ja uimapaikoiksi virkistyskäyttöön. Silta lyhentäisi tuntuvasti matka-aikaa keskustaan.

Lisätietoja: