Takaisin 13.6.2016

Digitaalinen Itämeri: uusi tietoalustaratkaisu tehostaa Suomen meriklusterin toimintaa ja luo uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia

Merenkulussa ja meriteollisuudessa käytettäviä tietoja voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin meriklusterin palveluiden, kaupallisten innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Gaia ja Testlab Finland selvittivät liikenne- ja viestintäministeriön ja Meriteollisuus ry:n toimeksiannosta, millaisella digitaalisella alustaratkaisulla voidaan tehostaa tiedon hyödyntämistä alalla ja miten tämä alusta ja siihen liittyvät periaatteet voivat luoda uutta liiketoimintaa.

Digitaalinen Itämeri -selvityksessä havaittiin, että meriklusteriin liittyvä tieto on tällä hetkellä hajallaan useissa järjestelmissä, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia. Tämä hidastaa erityisesti tiedon hyödyntämistä. Tiedon tuominen yhteiselle tietoalustalle säästäisi aikaa ja rahaa, pienentäisi virheiden mahdollisuutta sekä tehostaisi nykyistä toimintaa. Esimerkiksi lasti-ilmoituksen käsittelyyn käytettävä aika vähenee siirryttäessä tiedon manuaalisesta tarkastamisesta automatisoituun käsittelyyn. Tämä on keskeistä logististen prosessien optimoinniksi. Digitalisaation edesauttama tehostamispotentiaali on Suomen osalta arviolta kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Suorat taloudelliset hyödyt syntyvät logistiikan kehittämisestä ja tiedonkäsittelyn parantamisesta avoimella tietoalustalla.

Tiedon nykyistä laajempi jakaminen mahdollistaisi myös teknisten innovaatioiden syntymistä. Esimerkiksi laivan eri toimintojen ja olosuhteiden mittaaminen sensoreiden avulla luo parempia edellytyksiä merkittävien innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseen. Sensoritekniikan avulla voidaan kehittää esimerkiksi ennakoivaa huoltoa, polttoainetaloutta ja optimaalisen lastin määrää.

”Suomessa on valtavasti merenkulun, meriteollisuuden ja -teknologian sekä tieto- ja viestintäteknologian maailmanluokan osaamista. Myös lastinkäsittelyn alueella Suomessa on kansainvälisiä kärkiyrityksiä, jotka ovat digitalisaation eturintamassa. Suomen intressi on, että viemme digitalisaatioratkaisuja rohkeasti eteenpäin kaikilla rintamilla – digitalisaatio on merkittävin työkalu resurssitehokkuutta hakevissa uusissa ratkaisuissa”, sanoo liiketoimintajohtaja Pekka Pokela Gaiasta.

Digitaalinen alusta voi toimia ilman julkista tukea

Selvitystyön tuloksena tuotettiin alustava rakenne pilvipalvelulle, joka vastaanottaa ja välittää merenkulun ja meriteollisuuden logistista ja teknistä tietoa. Palvelun tarjoama tieto luokiteltaisiin julkiseen ja yksityiseen tiedon luottamuksellisuuden mukaan.

Lisäksi uuden, avoimeen dataan pohjautuvan tiedon pohjalta luotujen meriklusteriin liittyvien teknologisten innovaatioiden, uusien liiketoimintojen ja palvelujen hyöty saattaa olla vielä huomattavasti suurempi. Big datan hyödyntäminen sekä tietoalustan avoin ohjelmointirajapinta tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille.

Yhteinen digitaalinen alusta voi toimia markkinaehtoisesti ilman julkista tukea, mikäli sillä on riittävästi käyttäjiä ja käytöstä veloitetaan. Selvitys ehdottaakin, että julkinen sektori on käynnistämässä tietoalustaa, mutta ratkaisun hyödyntäjien roolia kasvatetaan asteittain työn edetessä. Neutraalina osapuolena julkisen sektorin mukanaolo tuo hankkeelle uskottavuutta ja luottamusta ja on myös edellytyksenä viranomaistiedon saatavuudessa tietoalustan hyödynnettäväksi.

Lisätietoja:

  • Pekka Pokela, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, puh. + 358 40 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi