Takaisin 20.4.2015

Demokiihdytin vauhdittaa innovointia ja luo samalla pohjaa resurssitehokkuudelle

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy ja Gaia kehittivät Suomeen uuden innovoinnin tehopalvelun. Demokiihdytin-palvelu parantaa yritysten kykyä kokeilla uusia ideoita ja nopeuttaa tuotekehitystä. Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla pyritään merkittävään resurssitehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykyisen kestävän palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

FIMECC Demokiihdytin on Gaian fasilitoima palvelu, jonka avulla yritykset saavat nopeasti varmuuden, kannattaako jokin idea viedä käytäntöön. FIMECCin ja Gaian Demokiihdytin-yhteistyön tavoitteena on, että digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään täysin mitoin ja että suomalaisyritysten osaamista – digitaalisia tuotteita, palveluita ja prosesseja – saadaan vietyä myös ulkomaille.

Teollinen internet ja uudet digitaaliset ratkaisut luovat erinomaisen pohjan resurssitehokkuuden ja kestävän liiketoiminnan kehittämiselle. Toisaalta resurssitehokkuus toimii myös uusien ratkaisujen tärkeänä ajurina.

”Tutkimustulostemme ja ideoiden ei pidä jäädä odottamaan toteutusta rahan puutteen tai muun verukkeen vuoksi. Päinvastoin, nämä ovat meille tärkein syy luoda FIMECC Demokiihdytin. Toteutuskelpoisuutta voi kokeilla kevyesti, kun on oikea asenne ja ammattimainen palvelu. Gaia on hyvä kumppani FIMECCin kaupallistamisputkeen ja kone- ja metalliteollisuuden digitalisointiin”, toteaa FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

”Loimme selkeän palvelun, jolla ohjaamme ideoiden kaupallistamispotentiaalin arviointia. Emme ole sidoksissa mihinkään toimialaan, vaan demoilemme kaikkea, mihin tarvitaan innostunut ryhmä, näkemys markkinoiden tarpeista ja tavoitteista sekä sitoutuminen kokeilukulttuuriin. Gaian erityinen sisältövahvuus liittyy fasilitoinnin ja strategisen t&k:n ja yrityskumppanuuksien ohella resurssitehokkuuteen, mutta se onkin yksi tärkeimmistä markkina-ajureista”, sanoo Gaian liiketoimintajohtaja Pekka Pokela.

”Perustimme FIMECCin aikanaan yhdessä alamme toimijoiden kanssa innovaatiotodennäköisyyden lisäämiseksi. Kun tämä on hyvin onnistunut, nyt haetaan ketteryyttä uusien konseptien evaluoinnin ja kehityksen kiihdyttämiseen. FIMECC Demokiihdytin asemoituu erinomaisesti Konecranesin tuotekehitysprosessin alkupäähän”, kommentoi Konecranesin teknologiaohjelmapäällikkö Lasse Eriksson.

Lisätietoja:

FIMECCin uutinen

-Pekka Pokela, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, +358 40 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi