Takaisin 18.5.2015

Cleantechistä potkua Suomen talouteen

Energiasektorin cleantech-ratkaisuilla voidaan parantaa Suomen vaihtotasetta, luoda uusia työpaikkoja ja vähentää päästöjä. Gaia selvitti energiasektorin cleantech-teknologioiden mahdollisuuksia Sitralle.

Kansainväliset cleantech-markkinat tarjoavat Suomelle hyviä kasvumahdollisuuksia, mutta niiden saavuttamiseksi on kiire. Energiasektorin uudet, puhtaat teknologiat ovat oivallinen tapa hypätä cleantech-junan kyytiin.

”Energiasektorin lähivuosien valinnoilla voidaan vahvistaa Suomen cleantech-sektorin menestystä ja parantaa maan kilpailukykyä”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

”Luomalla Suomeen vahvemmat kestävän teknologian kotimarkkinat nostamme samalla sekä kotimaisuusastetta että vientimahdollisuuksia. Lähes kaikista cleantech-teknologioista saadaan myös työllisyys- ja vaihtotasevaikutuksia, kun panostetaan näiden teknologioiden kehittämiseen Suomessa”, toteaa johtava asiantuntija Tiina Kähö Sitrasta.

Selvityksen mukaan suurin vaikutus syntyy näistä:

  • Suomen vaihtotasetta voidaan parantaa eniten korvaamalla fossiilisia polttoaineita bioenergialla. Myös lämpöpumput ja korjausrakentaminen sekä tulevaisuudessa sähköautot vähentävät polttoaineiden tuontia merkittävästi.
  • Eniten työpaikkoja tuovat biopolttoaineiden ja bioenergian jalostusketjut, tuulivoiman huolto ja kunnossapito sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen lämpöpumpuilla ja korjausrakentamisella.
  • Päästöjen vähentämisessä tärkeimmässä asemassa on bioenergia, mutta myös tuuli- ja aurinkosähkö tarjoavat isoja mahdollisuuksia. Rakennuksissa päästöjä voidaan vähentää erityisesti lämpöpumpuilla ja liikenteessä sähköautoilla.

”Suomalaisen cleantech-teollisuuden pärjääminen on pitkälti omissa käsissämme. Yhteiskunnan valinnat ohjaavat alan teollisuuden menestystä. Näillä ratkaisuilla on jo kiire. Kaikki keinot on nyt otettava käyttöön, jotta vaihtotase saadaan kuntoon ja vienti nousuun”, toteaa johtava asiantuntija Jaana PelkonenSitrasta.

Selvitys tarkastelee yhteensä 33:a eri kypsyysasteella olevaa cleantech-teknologiaa ja esittää niiden vaikutukset muutoksena nykytilanteesta vuoteen 2030.

Lisätietoja: