Takaisin 24.2.2015

Biovakka palkittiin TEMin biojalostamokilpailussa

Biovakka Suomi Oy sijoittui tänään kolmen parhaan joukkoon työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälisessä biojalostamokilpailussa. Yritys tuottaa innovatiivisin bio- ja kiertotalouden menetelmin biokaasua ja liikennepolttoaineita sekä kierrättää ravinteita.

Kilpailussa sijoittunut liiketoimintakonsepti on Biovakan Nastolaan suunnittelema laitos, jossa voidaan jalostaa nesteytettyä biokaasua liikennepolttoaineeksi. Konsepti on kansainvälisesti ainutlaatuinen.

”Nesteytetyn biokaasun CO2-päästövähenemä on Luonnonvarakeskuksen meille tekemien laskelmien mukaan yli 90 % pienempi kuin fossiilisilla polttoaineilla, joten se on erityisesti raskaalle liikenteelle houkutteleva polttoaine. Nastolassa nesteytettyä biokaasua syntyy 6 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 7 miljoonaa litraa dieseliä. Laitosinvestointi Nastolaan on tarkoitus käynnistää syksyllä 2015”, kertoo Biovakka Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Heilä.

Biovakka valmistaa jo tällä hetkellä Turussa ja Vehmaalla kierrätysravinteita ja biokaasua erilaisista jätteistä ja sivuvirroista. Näitä hankalasti hyödynnettäviä aineita syntyy esimerkiksi jätevesilietteistä, elintarvike- ja entsyymiteollisuuden sivuvirroista sekä maatalouden lietteistä. Väkevöity kierrätysravinne käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa korvaamassa energiaintensiivisiä ja mineraalipohjaisia lannoitteita. Biokaasu puolestaan hyödynnetään energiantuotannossa.

”Kestävän liiketoiminnan ja uuden bio- ja kiertotalouden asiantuntijana Gaia Consulting on ollut erinomainen apu Biovakan liiketoiminnan kehityksessä. Olemme yhdessä pystyneet vahvistamaan Biovakan asemaa ravinnekierrätyksen ja uusiutuvan energian edelläkävijänä Suomessa”, Heilä lisää.

Työ- ja elinkeinoministeriön avoimen, kansainvälisen suunnittelukilpailun tavoitteena oli nopeuttaa biojalostamoiden innovaatioiden kaupallistumista ja uusien biojalostamoiden syntyä Suomeen.

Lisätietoja:

  • Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote
  • Jyrki Heilä, toimitusjohtaja, Biovakka Suomi Oy, 0400 533 213
  • Pekka Pokela, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, 040 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Biovakka Oy

Biovakka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluja teollisuudelle, yhdyskunnille ja maataloudelle sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa ja turvallisia kierrätysravinteita erilaisiin käyttökohteisiin. Yritys pyrkii lisäämään vihreän energian käyttöä Suomessa. Pitkällä tähtäimellä Biovakka kehittää valtakunnan tason biokaasulaitosten infrastruktuuria biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Biovakan perustivat vuonna 2002 joukko varsinaissuomalaisia maanviljelijöitä.

Lisätietoja: www.biovakka.fi

Gaia Consulting

Gaia on kestävän liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja energia-, resurssi-, ympäristö- ja ilmastokysymyksiin sekä turvallisuuden, vastuullisuuden, cleantechin ja biotalouden haasteisiin. Gaia työskentelee ympäri maailmaa yhdessä asiakkaiden kanssa tavoitteenaan turvallisempi ja puhtaampi maailma.

Lisätietoja: www.gaia.fi