Takaisin 3.3.2017

Bio- ja kiertotalous synnyttävät liiketoimintamahdollisuuksia Kilpilahdessa

Gaia on mukana kehittämässä bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Pohjoismaiden suurimmassa öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymässä Porvoon Kilpilahdessa. Bio- ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksien tunnistamiseksi alueella muodostettiin ensimmäistä kertaa yritysten yhteinen materiaali- ja energiatase. Taseiden kautta saatiin konkreettista tietoa alueen yritysten yhteisestä materiaalien ja energian käytöstä ja näihin liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Kiertotalouden tuoma muutos avaa yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Gaia on tukenut useita eri toimialoilla toimivia yrityksiä näiden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä liiketoiminnan suunnittelussa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kilpilahdessa kokeiltiin ensimmäistä kertaa Gaian yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kehittämää menetelmää, jonka avulla pyritään tunnistamaan eri toimijoiden välisiä materiaalien ja energian käyttöön liittyviä synergiamahdollisuuksia monen toimijan teollisuuspuistoissa sekä mahdollisuuksia synnyttää uutta kiertotalousliiketoimintaa toimijoiden välisellä yhteistyöllä.

”Kiertotalous tarkoittaa uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien avulla voidaan parantaa kannattavuutta ja pienentää ympäristökuormitusta. Gaian ja Neste Jacobsin yhdessä toteuttama analyysi ja siinä käytetty menetelmä materiaalien ja energian käyttöön liittyvien synergiamahdollisuuksien kartoittamiseen on erinomainen ja tärkeä ensimmäinen askel kohti kiertotalouden konkreettisia hyötyjä” kertoo Posintran ohjelmajohtaja Leena Tuomi.

Selvityksen mukaan Kilpilahden alueen yritysten materiaalienkäyttö on yhteensä noin 14 miljoonaa tonnia ja toiminnasta syntyvä hukkalämpö noin 8 TWh vuodessa. Näihin virtoihin pohjautuen alueelta tunnistettiin materiaali- ja energiataseeseen pohjautuen yhdeksän eri mahdollisuutta kasvattaa bio- ja kiertotaloutta sekä yritysten välistä yhteistyötä. Uudet mahdollisuudet liittyivät orgaanisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen esimerkiksi biokaasun tuotannon kautta, alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen nykyistä tehokkaammin sekä yritysten yhteistyön tuomiin positiivisiin kustannus- ja ympäristövaikutuksiin muun muassa jätehuollon ja materiaalitoimitusten keskittämisellä. Potentiaalisimpia liiketoimintamahdollisuuksia arvioitiin myös niiden taloudellisten vaikutusten ja työllisyyden näkökulmista.

Kilpilahden materiaali- ja energiataseen selvityksen toteutti Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintralle Gaia Consulting yhteistyössä suunnittelutoimisto Neste Jacobsin kanssa.

Hankkeen loppuraportti on saatavilla Posintran nettisivuilla.

Lisätietoja

  • Tiina Pursula, Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy, +358 40 514 9507, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Tea Miller, Asiantuntija, Gaia Consulting Oy, +358 50 4630373, etunimi.sukunimi@gaia.fi