Takaisin 24.4.2009

Suomen pitää kiilata energiatehokkuuden kärkimaaksi

Kun Suomessa kauhistellaan ilmastonmuutoksen torjunnan kuluja ja Euroopan unionin ohjausta, monet maat rynnistävät jo energiatehokkuuden markkinoille. Ruotsalaiset lämpöpumput valtaavat Suomenkin markkinoita. Tanskalaiset ajelevat pian kovaa kyytiä maailmankartalle sähköautoillaan. Brittiläiset yritykset vaativat hallitukseltaan ripeämpiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluaako Suomi olla mukana laatimassa energiatehokkuuden tiekarttoja?

Puhtaaseen energiatalouteen harppaaminen on sähkön käyttöönottoon verrattava murroskohta. Suomella ei ole – tai ainakaan ei pitäisi olla! – varaa katsoa sivusta, kuinka energiatehokkuudella tehdään rahaa. Jos jäämme kehityksen eturintamasta liian kauaksi, joudumme muualla tehtyjen energiatehokkuuden innovaatioiden soveltajiksi ja maksajiksi.

Taloudellista hyötyä ja elämänlaatua

Uusien energiatehokkuusratkaisujen kehittäminen luo maailmanlaajuisia mahdollisuuksia edelläkävijäyrityksille. Energiatehokas toiminta on myös yritysten kilpailukyvyn perusedellytys. Turhan energiakulutuksen leikkaaminen tuo kustannussäästöjä.

Kansantaloudenkin kannalta on järkevää sijoittaa energiatehokkuuteen. Kun energiaa kuluu aiempaa vähemmän, riippuvuus tuontipolttoaineista pienenee. Myös kalliita investointeja uusiutuvaan energiaan tarvitaan vähemmän, jotta maamme ilmastotavoitteisiin päästään.

Energiatehokkuus parantaa samalla elämänlaatua. Esimerkiksi energiatehokas liikenne merkitsee, että päästöjä, melua, ruuhkia ja liikenneonnettomuuksia on aiempaa vähemmän. Energiatehokkaissa rakennuksissa on puolestaan helppo hengittää: niiden sisäilman laatu on tavallista parempi.

Suomesta energiatehokkuuden edelläkävijä

Suomella on erinomaiset edellytykset kiilata energiatehokkuuden kärkimaaksi. Suomella on korkeaa teknistä erikoisosaamista tietyillä alueilla ja vahva tieto- ja viestintätekniikan sektori. Olemme pitkään olleet raskaan teollisuuden energiatehokkuuden osaajia. Meneillään oleva väistämätön teollisuuden, rakentamisen, asumisen, liikenteen ja palveluiden rakennemuutos asettaa isoja haasteita. Se tarjoaa kuitenkin myös mahdollisuuksia luoda uutta, energiatehokasta liiketoimintaa.

Aktiivisuus energiatehokkuuden edistämisessä on viisas – ja välttämätön – ratkaisu sekä Suomen talouselämän että ympäristön kannalta.

Iivo Vehviläinen

Kirjoittaja on Gaia Consulting Oy:n vanhempi asiantuntija, joka on tarkastellut energiatehokkuuden merkitystä ja mahdollisuuksia lukuisissa viimeaikaisissa hankkeissa.

Gaia on selvittänyt Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) tilauksesta kansainvälisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta. Lue lisää energiatehokkuustoimien mahdollisuuksiin pureutuneesta hankkeesta.