Takaisin 21.5.2021

Sähköistyminen ja digitalisaatio kulkevat käsi kädessä

Vihreä sähkö

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ajaa yhteiskuntaa kohti kestävää ja entistä tehokkaampaa energian tuotantoa ja käyttöä. Tiukat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi tarkoittavat koko energiasektorin myllerrystä seuraavan vuosikymmenen aikana. Digitalisaatio ja sähköistyminen ovat tärkeä osa tätä muutosta.

Tulevaisuus tarkoittaa yhä hajautetumpaa, sääolosuhteiden mukaan vaihtelevaa energiantuotantoa ja sähköistymisen roolin kasvua sekä energian tuotannon että kulutuksen ratkaisuissa. Erilaisten energiajärjestelmien optimointi, yhteensovittaminen ja hallinta vaativat digitalisaation mahdollistamia harppauksia. Parhaimmillaan nämä harppaukset konkretisoituvat sähköistymistä tukevana puhtaana energiantuotantona, kokonaan uusina tapoina varastoida energiaa sekä erilaisten teollisten prosessien ja rakennetun ympäristön energiatehokkuuden kokonaisvaltaisena optimointina.

” Digitalisaation ja sähköistymisen yhteisvaikutus luo sysäyksen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Sähköistyneessä yhteiskunnassa data ja automaatio ohjaavat sekä energian tuotantoa että kulutusta entistä tarkoituksenmukaisemmaksi. Digitalisaatio mahdollistaa älykkään ja vahvan kytkennän energian tuotannon ja kulutuksen eri sektoreiden välillä. Näin kulutus voi esimerkiksi joustaa tarpeen mukaan tai osallistua sähkön varastointiin.

Gaian hiljattain julkaistun selvityksen mukaan digitalisaation ja sähköistymisen yhteisvaikutus luo sysäyksen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Yhdessä ne kirittävät toisiaan kohti kestävämpää tulevaisuutta. Selvitys tehtiin Business Finlandille ja Teknologiateollisuudelle.

Globaalisti digitalisaation ja sähköistymisen rajapinnan merkitys on valtava, ja tulevaisuuteen katsovilla ratkaisuilla vahvaa kansainvälistä kysyntää. Päästövähennystavoitteet eivät toteudu ilman digitaalisten teknologioiden − kuten vaikkapa datatalouden, tekoälyn, digitaalisten kaksosten ja lohkoketjuteknologian − innovatiivista hyödyntämistä. Digitalisaation mahdollistamilla ratkaisuilla mahdollistetaan vähähiilinen yhteiskunta.

Miten muutos sitten käytännössä saadaan aikaan? Se vaatii ainakin rutkasti yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta katsoa tulevaisuuteen. Pelikentäksi tarvitaan jaettu dataympäristö, toimivaa kyberturvallisuutta ja innovaatiomyönteistä lainsäädäntöä. Lopulta kyse on ihmisistä ja organisaatioista ihmisiä, jotka ovat valmiita rakentamaan yhteiskunnan läpileikkaavaa murrosta.

Päivi Luoma, johtava asiantuntija, Gaia Consulting

Waltteri Salmi, vanhempi asiantuntija, Gaia Consulting