Vihreä siirtymä vaatii rahoitusalalta oikeudenmukaisuuden tarkastelua