Kirsi Pulkkinen

Kirsi Pulkkinen

Osaamisalueet

Arvioinnit, vaikutusten arviointi, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmät, ekosysteemien kehittäminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, tiedolla johtaminen

”Jo hyvin nuoresta pitäen minua on kiehtonut se, miten yhteiskunnat toimivat ja kehittyvät. Kiinnostukseni ymmärtää ihmisten välisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa, kollektiivista oppimista ja tiedon käyttöä päätöksenteossa on johtanut siihen, että olen tutkinut maailmaa monista eri näkökulmista aina tutkimuksesta virkakuntaan ja ekosysteemien kehittämiseen. Gaialle minut johti lapsuuden haaveeni maailman parantamisesta käyttämällä tietoa paremmin ja törmäyttämällä erilaisia näkökulmia vuoropuhelun avulla.

Gaiassa voin edistää ekosysteemien kehittämistä inspiroivassa ja jatkuvasti oppivassa ympäristössä. Pääsen käyttämään laajaa yhdistelmää tietoja ja taitoja tutkimus- ja innovaatiokentältä, julkiselta sektorilta ja politiikan analysoinnista. Gaia tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää pitkää kokemustani arvioinnista ja monitahoisesta sidosryhmien sitouttamisesta tavalla, joka edistää kestävää yhteiskunnallista kehitystä sekä tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme.”

+358405206374

kirsi.pulkkinen@gaia.fi