Jari Johansson

Osaamisalueet

Strategiat ja niiden toimeenpano, liiketoiminnan ja asiakkuuksien kehittäminen, muutoksen johtaminen, johtamisen kehittäminen, yrittäjyys

”Koko työurani ajan olen työskennellyt toimialariippumattomasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asiakkaitani ovat olleet niin pörssiyhtiöt, pk-yritykset, keskusvirastot, oppilaitokset, kunnat kuin ministeriöt. Pidän laajaa asiakaskuntaa rikkautena, sillä olen oppinut eri toimialojen erityispiirteitä, mutta myös saanut käsityksen organisaatioiden toimintaa läpileikkaavista teemoista sekä lainalaisuuksista.

Yhdistävä tekijä tekemilleni hankkeille on ollut asiakkaan tarpeista lähtevä strateginen kehittäminen. Olen muun muassa tehnyt analyysejä strategiatyön pohjaksi, ja arvioinut, laatinut sekä implementoinut erilaisia strategioita. Lisäksi olen työskennellyt asiakkuuksien kehittämiseen sekä coachingiin liittyvien teemojen parissa. Koen vastuullisuuteen liittyvät teemat erittäin mielenkiintoisina ja haastavina mahdollisuuksina – se mikä aikaisemmin pidettiin pahimmillaan uhkana, on tulevaisuuden menestyksen avain.

Kaikessa tekemisessäni lähtökohtana on ollut ihmisten kuunteleminen sekä mukaan saaminen muutokseen, oli sitten kyse yksittäisestä henkilöstä tai koko organisaatioista. Vapaa-aikana minut löytää todennäköisimmin luontoon sekä liikuntaan liittyvien harrastusten parista.”

+358504656512

jari.johansson@gaia.fi