Anna Kortesoja

Anna Kortesoja

Osaamisalueet

Elintarvikekemia, elintarvikeketju ja elintarvikekehityksen prosessit, innovaatiot, yritysvastuu ja viestintä, julkiset hankinnat

”Nuorena biotieteiden opiskelijana valitsin pääaineekseni elintarvikekemian, koska uskoin sitä kautta löytyvän ratkaisun ruuan epätasapainoon maailmassa – kuinka jotkut syövät liikaa ja toiset elävät nälässä. Ruoka vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta asialta, mutta on monimutkaisimpia kemiallisia matriiseja, joita löytyy. Siksi ruoka on minusta hyvin kiehtova asia. Ruoantuotannon kautta myös avautuu laaja kuva maailman tilanteeseen ja vastuullisiin käytäntöihin.

Ennen kuin tieni toi minut Gaiaan, vedin kehitysprojekteja elintarviketeollisuudelle ja sen rajapinnoille. Työskentely Osaamiskeskusohjelmassa (OSKE) opetti paljon innovaatioista ja useita sidosryhmiä osallistavien hankkeiden hallinnoinnista. Palkitsevinta mitä voin kuvitella, on nähdä ryhmän saavuttavan tuloksia, jotka hankkeen alussa on luokiteltu ”mahdottomiksi”. Vaikka hankkeiden varsinainen aihe on koskenut esimerkiksi viestintää tai julkisia hankintoja, olen aina halunnut sisällyttää vahvan vastuullisuusnäkökulman suunnittelemiini ja koordinoimiini hankkeisiin.

Gaiassa työskentelen vastuullisuuden, ympäristönhallinnan ja kemikaaliriskien alueilla. Siten toivon, että voin jättää maailman hiukan parempana kuin millaisena sen löysin.”

+358 50 504 2440

anna.kortesoja@gaia.fi