Takaisin 15.9.2021

Ilmastokriisi vaatii toimia — onko yrityksesi näyttämöllä vai katsomossa?

ilmastokriisi lisää sään ääri-ilmiöitä

Huonot uutiset: Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n elokuussa julkaistu raportti paljasti, että ilmastokriisi etenee nopeammin kuin tähän asti on arvioitu. Reaktioaikaa on luultua vähemmän.

Jos ilmaston lämpeneminen aiotaan rajoittaa 1,5 asteeseen, koko maailman tulee saavuttaa hiilineutraliteetti alle kolmessakymmenessä vuodessa. Nykyisellä vauhdilla lämpötila saattaa nousta jopa kolme astetta.

Mikäli haluamme välttää inhimillisen ja taloudellisen katastrofin, meidän on kiihdytettävä toimiamme kolmella tasolla.

Ilmastokriisiä vastaan on taisteltava entistä voimakkaammin uudelleenrakentamalla maailman taloutta. Toimenpiteitä hiilineutraliteetin saavuttamiseksi on kiirehdittävä, oli kyse sitten energiasiirtymästä, liikenteen sähköistämisestä tai maatalouden ja rakennustoiminnan uudistamisesta.

Toisaalta meidän on myös varauduttava väistämättömään. Mitä aikaisemmin maailma varautuu merenpinnan nousuun, kasvukausien muutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin, sitä paremmin niiden haittavaikutuksia pystytään estämään.

Lisäksi meidän on kyettävä reagoimaan tapahtumiin nykyistä paremmin. Tulvien, metsäpalojen ja muiden ilmastosta johtuvien katastrofien lyhytaikaisia vaikutuksia on voitava estää nykyistä tehokkaammin ja uhanalaiset rakenteet on ennalta korvattava kestävämmillä ratkaisuilla.

Epäonnistuminen lämpenemisen suitsinnassa ja toteutuviin riskeihin varautumisessa ajaa meidät pahimmillaan tilanteeseen, jossa emme enää kykene hoitamaan syliin pyrkiviä ongelmia.

Uhkaava ilmastokatastrofi tuo tarjolle ihmiskunnan historian suurimmat urakat.

Hyvät uutiset: uhkaava katastrofi tuo tarjolle ihmiskunnan historian suurimmat urakat. Tieteen tehtävä on löytää keinoja, joilla ilmastokriisi on mahdollista estää. Yritysten tehtävänä on rakentaa keinoista kaupallisia ratkaisuja.

Roolit historiamme suurimmissa urakoissa ovat jaossa vain hetken. Tässä näytelmässä ollaan lopulta joko näyttämöllä tai katsomossa. Uusiutuva energia, energian varastointi, hiilineutraalit tuotteet ja palvelut, hiiltä sitova maatalous suunnitellaan nyt ja skaalataan ennen kuluvan vuosikymmenen loppua.

Kiire on monissa yrityksissä jo ymmärretty. Esimerkiksi energia-ala on hyväksynyt laajasti sen tosiseikan, ettei fossiilisilla polttoaineilla ja niiden pohjalle rakentuvalla toiminnalla ole enää pitkää tulevaisuutta edessään. Erinomainen esimerkki ilmastoviisaista innovaatioista on SSAB:n kehittämä fossiilivapaa teräs, jolla on lähes rajattomia mahdollisuuksia sekä ilmastollisessa että kaupallisessa mielessä.

Suomen talouden kohtalonkysymys on nyt se, miten nopeasti pystymme uudistumaan. Mitä aikaisemmin ja suunnitellummin väistämättömään muutokseen ryhdytään, sitä kannattavammin se on mahdollista toteuttaa. Monilla aloilla on myös mahdollista saavuttaa merkittäviä edelläkävijäetuja – jotka ovat tarjolla vain niille, jotka toimivat ennen ilmastonmuutoksen aikaikkunan sulkeutumista.

Kun ilmastoviisaan talouden urakat on jaettu, onko sinun yrityksesi näyttämöllä vai katsomossa?

Pekka Reinikainen, vanhempi neuvonantaja, Gaia Consulting
Pasi Rinne, perustaja ja johtaja, Gaia Consulting
Artikkelin julkaisi alun perin DIF.