Takaisin 25.8.2020

Arvoketjut ja niiden riskien hallitseminen ovat osa vesivastuullisuutta

Arvoketjut ovat vesivastuullisuuden riskienhallintaa.

Vesivastuulliset yritykset tunnistavat ja hallitsevat riskejä koko arvoketjun matkalla. Koronapandemia on muuttanut monen yrityksen toimintaympäristöä ja korostanut tarvetta varautua riskeihin. Turvallisen juomaveden ja sanitaation saatavuuden sekä hyvän hygienian tärkeys ovat korostuneet entisestään pandemian vastaisessa taistelussa.

Vedellä on tärkeä merkitys monen yrityksen toiminnassa – niin Suomessa kuin kansainvälisissä arvoketjuissa. Joidenkin yritysten arvoketjuissa vettä käytetään raaka-aineiden tuotantoon tai prosessointiin veden niukkuudesta kärsivillä alueilla, joissa veden saatavuus ei ole itsestäänselvyys. Toisille taas lopputuotteiden tai palveluiden vesistövaikutukset ja niiden pienentäminen ovat liiketoiminnan kilpailukyvyn keskeinen elementti, uusien investointien tärkeä arviointikriteeri  ja merkittävä mainekysymys.

Vesivastuullisuus tarkoittaa sitä, että organisaatio käyttää, hallinnoi ja suojelee vesivaroja vastuullisesti, tekee tämän systemaattisesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. UN Global Compactin uusimmassa kyselyssä kolmannes yrityksistä kertoi toimivansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen SDG 6: (”Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille”) saavuttamiseksi. Kuitenkin alle neljännes yrityksistä on sisällyttänyt vesivarojen hallinnan strategiaansa tai osaksi operatiivista toimintaansa – eli vesivastuullisuus ei vielä ole saavuttanut ansaitsemaansa huomiota yritysten johdossa tai KPI-mittaristossa.

Onko sinun yrityksesi tunnistanut veteen liittyviä riskejä – ja toisaalta liiketoimintamahdollisuuksia – tai vienyt näitä strategiaansa?

Suomalaiset yritykset voisivat olla globaaleja edelläkävijöitä vesivastuullisuudessa

Suomi on asettanut vesialan kansainvälisessä strategiassa Finnish Water Way päämääräkseen vastuullisen ja oikeudenmukaisen vesiturvallisuuden YK:n Agenda 2030-ohjelman hengessä. Strategian toimeenpanoa tukeva Vesivastuutiekartta vuosille 2019-2030 asettaa tavoitteeksi, että suomalaiset yritykset olisivat maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen ja välttämätön tavoite, mikäli haluamme olla ratkaisemassa veteen liittyviä haasteita, niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Gaia on mukana Vesivastuu2030 -hankkeessa kehittämässä keinoja ja parhaita käytänteitä, joiden avulla suomalaiset yritykset voivat olla vesivastuullisuuden edelläkävijöitä. Hanke kutsuu nyt Suomessa toimivat yritykset osallistumaan vesivastuullisuuden kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden jakamiseen.

Osallistu kyselyyn ja pääset poimimaan parhaita käytänteitä omalle yrityksellesi

Olemme äskettäin avanneet kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten suomalaisissa yrityksissä tehdään tällä hetkellä työtä vesivastuullisuuden edistämiseksi, ja mitä haasteita tai tarpeita tähän liittyy. Vastaa kyselyyn 4.9. mennessä ja osallistut kehittämään vesivastuullisuuden parhaita käytänteitä ja suosituksia suomalaisille yrityksille! Hankkeen alustavia tuloksia ja parhaita käytänteitä esitellään työpajassa loppuvuodesta 2020. Kooste hankkeen lopullisista tuloksista julkaistaan keväällä 2021 ja toimitetaan kaikille kyselyyn vastanneille. ­­

Lisätietoja:

Elina Heikinheimo, elina.heikinheimo@gaia.fi
Mikko Halonen, mikko.halonen@gaia.fi
Hankesivut: https://www.syke.fi/hankkeet/vesivastuu2030