Takaisin 16.4.2021

Luonnon monimuotoisuus – tunnetko ekosysteemipalvelut, joita yrityksesi hyödyntää?

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudesta ja sen vaarantumisesta ollaan alettu viime aikoina puhumaan enemmän ja enemmän. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten yrityksen tulisi huomioida tämä keskustelu liiketoiminnassaan?

Monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemätöntä tahtia

Luonnon monimuotoisuudella, biodiversiteetilla, tarkoitetaan elämän monimuotoisuutta sen kaikissa muodoissa planeetallamme – lajien määrän, niiden geneettisen moninaisuuden sekä eri elämän muotojen vuorovaikutuksen monimutkaisissa ekosysteemeissä.

WWF:n mukaan viimeisten vuosikymmenien aikana ihmisten aiheuttamat muutokset muun muassa maan- ja metsänkäytössä maatalouden ja infran tieltä ovat muuttaneet noin 75 % maa-alasta ja 65 % meriympäristöstä. Lisäksi saastuminen, ylikulutus ja etenevä ilmastonmuutos ovat heikentäneet monimuotoisuutta viime aikoina ennennäkemätöntä vauhtia. Monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Kun ilmastonmuutos etenee, monimuotoisuus vähenee.

Ihmistoiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on karua luettavaa. Euroopan komission mukaan luonnonvaraisten lajien populaatiot ovat pienentyneet 60 % viimeisten 40 vuoden aikana, ja jopa miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, monet jo seuraavina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutokseen tuomat lämpötilan nousut voivat uhata jokaista pallomme lajia maailmanlaajuisesti. Koska eri eliölajit vaikuttavat toisiinsa monimutkaisissa ekosysteemeissä, yhden lajin katoamisella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia koko ekosysteemimme toimintaan.

Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä hyvinvoinnillemme

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä elämälle ja hyvinvoinnillemme. Se tarjoaa meille resursseja, joita pidämme itsestään selvinä. Luonto tarjoaa merkittävät ekosysteemipalvelut, joista ihmisten elämä sekä liiketoiminnan resurssit ovat riippuvaisia. Näitä ovat muun muassa monipuoliset raaka- ja rakennusaineet maaperässä ja merissä, viljelykasvien yhteyttäminen ja pölyttäminen, kasvien ja valtamerien hiilinielut, ilmaston sääntely, veden ja ilman suodatus, ravinteikkaan maaperän muodostuminen sekä virkistysmahdollisuudet.

Moni yritys on riippuvainen ekosysteemipalveluista

Puolet maailman bruttokansantuotteesta liittyy vahvasti luontoon ja luontopääomaan. Esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuus, kemianteollisuus, tekstiiliteollisuus, maatalous, rakentaminen, elintarviketeollisuus ja vähittäiskauppa ovat vahvasti suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaarantaakin sekä ravintoturvamme että muuttaa käyttämiemme raaka-aineiden saatavuutta. Esimerkkinä ruoantuotantomme, joka on erittäin riippuvainen pölyttäjin ekosysteemipalveluista: yli 75 % maailman tämän hetken ravintokasveista tarvitsee pölytyksen lisääntyäkseen.

Luontopääomariippuvaisuus tuo sekä riskejä että mahdollisuuksia liiketoiminnalle

Monimuotoisuuden köyhtymisellä ja ekosysteemien romahtamisella on merkittävät taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset. Euroopan komissio on arvioitunut, että vuosina 1997–2011 menetettiin maailmanlaajuisesti ekosysteemipalveluja vuosittain 9–29 biljoonan euron edestä maankäytön muutosten sekä maaperän köyhtymisen takia. Viime aikoina tahti on kiihtynyt entisestään. Pikkurahoista ei ole siis kyse.

Liiketoiminta on riippuvainen taloudellisesta ja inhimillisestä pääomasta, mutta usein myös luontopääomasta. Liiketoiminta kuluttaa näitä pääomia ja vaikuttaa niiden saatavuuteen. Vaikutuksilla liiketoimintaan on myös takaisinkytkentä, jolla voidaan määrittää rahallinen arvo, myös luontopääomalle.

” Luonnon monimuotoisuuden katoamisen hidastaminen on nousemassa entistäkin olennaisemmaksi asiakokonaisuudeksi liiketoiminnassa sekä riskien että mahdollisuuksien näkökulmasta.

Luonnon monimuotoisuus tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan maan ja luonnonvarojen saatavuuteen ja hinnoitteluun ja näin myös yritysten liiketoimintaan, kassavirtaan ja riskeihin. Toisaalta monimuotoisuuden tukeminen ja kompensointi saattavat tarjota aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

EU:n 2030 Biodiversiteetti-strategian luotsaamana luonnon monimuotoisuuden tukeminen on merkittävällä tavalla mukana unionin kasvustrategiassa sekä elvytyssuunnitelmassa. Se avaa uusia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia, mutta toisaalta lisää vaatimuksia yrityksille. Monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja palauttaminen ovat muun muassa yksi EU-taksonomian kuudesta teemasta. Lisäksi komissio kehittää parhaillaan kriteerejä ja standardeja kuvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemipalveluiden kestävän käytön keskeisiä piirteitä sekä vaikutusten mittaamista ja raportointia.

Seuraavien vuosien aikana luonnon monimuotoisuus tulee nousemaan teemana entistä enemmän esille, myös yritysten strategioissa. Joko sinä tunnet yrityksesi ja sen arvoketjun hyödyntämät ekosysteemipalvelut ja mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet?