Takaisin 28.11.2008

“Low Carbon China”

Vuonna 2003 Kiinan uskottiin nousevan maailman suurimmaksi kasvihuonepäästäjäksi vuoteen 2012 mennessä. Vuonna 2005 arvioitiin Kiinan saavuttavan Yhdysvallat jo vuonna 2010. Viime vuonna voitiin todeta, että Kiina ohitti Yhdysvaltojen päästöt jo vuonna 2006.

Kansainvälisen ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoiteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen kahteen asteeseen. Jotta tämä onnistuisi, maailman päästöt eivät saisi enää nousta vuoden 2020 jälkeen ja vuosien 2020 ja 2050 välillä päästöjä pitää leikata 50 prosentilla. Se ei onnistu ilman, että myös kehitysmaat osallistuvat päästöleikkauksiin.

EU on sitoutunut 20-30 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite voi tuoda EU:lle merkittäviä taloudellisia hyötyjä ”low carbon teollisuuden” kehittäjänä, mutta EU:n päästövähennykset eivät kuitenkaan auta ilmastonmuutoksen hidastamisessa, jolleivat hiilidioksidipäästöt Kiinassa vähene.

Kiina on sitoutunut tiukkoihin ilmastotavoitteisiin

Presidentti Hu julisti kesäkuussa 2008, että Kiinan täytyy nopeuttaa energiankulutuksen säästöpyrkimyksiään, parantaa energiatehokkuutta ja kehittää vähähiilistä Kiinaa. Lausuntoa on pidetty hyvin merkittävänä poliittisena viestinä siitä, että Kiina on tosissaan pyrkimyksissään vähähiilisyyteen.

Kiina on päättänyt, että vuoteen 2020 mennessä Kiinan energiantuotannosta tulee 20 prosenttia uusiutuvista energialähteistä. Kulivan viisivuotiskauden aikana (2006-2010) Kiinan tavoitteena on leikata energiankulutusta bruttokansantuotteen nähden 20 %. Tämä tarkoittaisi jopa 1,5 miljardin CO2-ekvivalenttitonnin leikkausta, eli neljä kertaa suurempi päästövähennys kuin mihin EU-15 on sitoutunut Kioton ilmastosopimuksessa.

Nopea teollistuminen, kaupungistuminen ja köyhyydenpoistoohjelmat yhdistettynä ”low carbon” tavoitteisiin on melkoinen savotta. Pelkästään 1,3 miljardin ihmisen talouskasvunälän ruokkiminen on iso haaste. Kiina tuottaa myös 48 % maailman sementistä, 35 % teräksestä ja 28 % alumiinista. Kiinan energiankulutus lisääntyi yli 70 % vuosien 2000 ja 2005 välillä ja yli 70 % Kiinan energiasta tulee hiilestä.

Uuden teknologian osaaja

Yhä useampi maa on ymmärtänyt, miten välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillintä on. Kiinassa aktiivisuus ilmastoasioissa on nousemassa myös merkittäväksi teollisuuden alaksi. Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat nopeassa kasvussa. Vuoden 2004 jälkeen investoinnit maailmalla ovat lisääntyneet 65 % vuosivauhtia ja Kiina on toiseksi suurin investointikohde – ulkomaiset investoinnit uusiutuvaan energiateknologiaan Kiinassa olivat yli 12 miljardia dollaria vuonna 2007. Samalla Kiina on noussut merkittäväksi uuden energiateknologian tuottajaksi ja on mm. maailman johtavia aurinkopaneelien viejiä Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Gaia on mukana kehittämässä ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita Kiinassa. Hankkeissa yhdistyvät kansainväliset rahoitusmahdollisuudet, kiinalainen teknologia, suomalainen osaaminen ja globaali tarve kestävän kehityksen ratkaisuista.