Takaisin 18.6.2019

Kiertotalous valjastaa hukkalämmön hyötykäyttöön

Useilla aloilla edetään juuri nyt vauhdilla kohti kiertotaloutta. Resurssivirtojen yhdistäminen ja sulkeminen muokkaa vakiintuneita toimintatapoja ja avaa yrityksille runsaasti erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalous, teolliset symbioosit ja resurssitehokkuus mahdollistavat raaka-aineiden tehokkaan käytön. Tehokkuus syntyy esimerkiksi tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisestä ja häviöiden minimoimisesta. Samalla parannetaan toiminnan kannattavuutta ja pienennetään ympäristökuormitusta. Uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien avulla jokainen toimija löytää paikkansa kiertotaloutta vauhdittavassa kehityksessä. Tuloksena syntyy kestävää kasvua.

Uudenlaisesta ajattelusta löytyykin jo hienoja esimerkkejä. Esimerkiksi kiinteistö- ja rakennusala määrittelee pelisääntöjään uusiksi kiertotalouden mukaisesti. Globaalisti puolet kaikista raaka-aineista käytetään rakentamiseen, joten ratkaisuille on kova tarve. Kehityshankkeissa etsitään esimerkiksi tapoja tulevien ja jo rakennettujen rakennusten materiaalivarastojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on rakennusmateriaalien arvon säilyttäminen ja kasvattaminen.

Myös energiasektorilla tapahtuu merkittävää kehitystä. Kiertotalouden toimintamallit ja uudenlaiset kumppanuudet vauhdittavat alan muutosta. Kehitystä tapahtuu esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisessä. Teollisen toimijan hukkalämpö voi olla paikalliselle kaukolämpöyhtiölle merkittävä lämmön lähde. Esimerkiksi Gaia ja Neste Engineering Solutions Oy ovat yhteistyössä selvittäneet Kilpilahden alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Tähän mennessä alueella syntyvää matalalämpöistä hukkalämpöä ei ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Tulevaisuudessa sillä voitaisiin kattaa noin neljännes pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.

Liiketoiminnan kannalta kiertotalouden mahdollisuudet ovat kiistatta valtavat. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä kiertotalouden rooli on vähintäänkin ratkaiseva. Gaia on tukenut useita eri toimialoilla toimivia yrityksiä kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä sekä toiminnan suunnittelussa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Kestävä liiketoiminta on tehokkuutta, riskien hallintaa ja uusia mahdollisuuksia.