Takaisin 3.5.2012

Kestävä kunta tuo ekotehokkuutta ja euroja

Kestävyys suomalaisessa kunnassa voi olla mapissa pölyttyvä ympäristöstrategia. Se voi myös olla kaikessa toiminnassa näkyvä, tuottavuutta lisäävä ja yrityksiä ja asukkaita houkutteleva tapa toimia. Tulevaisuuden tarpeet ymmärtävä kunta kaavoittaa laadukkaasti, tukeutuu uusiutuviin energiamuotoihin ja luo asukkailleen mahdollisuuden elää turvallisesti ja ekologisesti.

Kestävän kunnan rakentaminen vaatii ymmärrystä tehtyjen päätösten vaikutuksista. Maankäytössä ratkaisut kestävät vuosikymmeniä, ja jokainen ylimääräinen ajokilometri tai kaukolämpöhävikki kertautuu. Panostamalla energia- tai materiaalitehokkuuteen taas on saatavissa nopeita säästöjä ja lyhyitä takaisinmaksuaikoja. Kunnan henkilöstö sitoutuu mukaan esimerkiksi ekotukihenkilötoiminnalla, jossa kollegaverkostossa jaetaan arjen ekovinkkejä ja jalkautetaan kunnan ympäristötavoitteita.

Vastuullisuus vahvistaa kunnan mainetta ja lisää sen kiinnostavuutta yrityksille. Kunta voi olla myös aktiivinen elinkeinotoimija. Innovatiiviset hankinnat tarjoavat pilotteja oman seudun pienille yrityksille ja lisäävät niiden mahdollisuuksia kasvaa. Erilaiset kehittämishankkeet ovat hyvä työkalu, mutta niiden hyödyt tulee osoittaa ja jalkauttaa. Mielenkiintoinen toimintamuoto on esimerkiksi auttaa pieniä ja keskisuuria cleantech-alan yrityksiä markkinoille. Kohteena voivat olla kotimarkkinoiden lisäksi esimerkiksi kehittyvät maat tai kehitysyhteistyön suuret kansainväliset toimijat.

Kunnan kestävyys tarkoittaa myös taloudellista kestävyyttä. Julkisia tukia on saatavissa: esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö tukee uusiutuvien energiamuotojen potentiaalin katselmuksia ja Tekes innovatiivisia hankintoja. Pienillä töillä on säästöjen kautta monissa kunnissa tuloutettavissa merkittäviä rahasummia. Gaian arvio Helsingin ekotukitoiminnasta osoittaa, että työllä voidaan sekä estää jätekustannusten nousua että säästää turhista materiaalihankinnoista. Gaian selvitys Liedon kunnalle puolestaan osoitti, että Liedon kunnalla on hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä kustannustehokkaasti.

Kestävyysinvestointien tulee perustua laskettuihin hyötyihin euroina, kilowatteina ja hiilidioksiditonneina. Strategisten päätösten poliittista käsittelyä helpottavat riippumattomat selvitykset, jotka tarjoavat vaihtoehtoja. Gaia on toteuttanut kuntien kanssa paljon skenaariotöitä. Tampereen Koukkurannan alueen lämpöenergiavaihtoehdot, Helsingin Östersundomin kaavoituksen ilmastovaikutukset ja Porvoon vesihuollon tulvariskit ovat hyviä esimerkkejä selvityskohteista.

Yritysmaailmassa kestävyys ilmaistaan usein vastuullisuuden kautta. Mukana on tällöin myös sosiaalinen näkökulma, jossa painotetaan sekä henkilöstön että sidosryhmien hyvinvointia. Tämä näkökulma korostuu myös kuntien tulevaisuudessa, ja paljon hyviä käytäntöjä voidaan siirtää yksityiseltä sektorilta julkiselle. Hiilineutraalien kuntien jälkeen olisi mielenkiintoista nähdä vastuullisten kuntien nousu, ja Gaia on jo toteuttanut ensimmäisiä avauksia.

Paras tulos ei synny kopioimalla vaan tunnistamalla kunkin kunnan omat parhaat mahdollisuudet. Gaia tuo lisäarvoa ja asiantuntemusta kunnan kehittämiseen. Autamme tekemään ohjelmat edelläkävijöille, arvioimaan suunnitelmia, innostamaan henkilöstön mukaan toimintaan ja laskemaan eurot ja hiilidioksiditonnit. Jokaisesta kunnasta voi tulla kestävä.

Mari Saario on Gaian vanhempi asiantuntija. Hän kirjoitti tämän kolumnin junassa matkalla kuntien ilmastokonferenssiin, jossa puhutaan muun muassa ekotukitoiminnasta, maankäytön ilmastovaikutusten arvioimisesta ja uusiutuvasta energiasta. Saario tekee Gaiassa työtä erityisesti puhtaan teknologian elinkeinotoiminnan edistämiseksi sekä toteuttaa vastuullisuuteen liittyviä hankkeita.