Takaisin 18.9.2017

Kasvua ja työtä kestävistä ratkaisuista

Moni kansainvälisesti menestyvä suomalaisyritys rakentaa liiketoimintansa puhtaiden ratkaisujen ja luonnonvaroista luodun lisäarvon varaan – lukeutuu siis biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden yrityksiin. Kaikkien yritysten liikevaihdosta Suomessa nämä yritykset kattavat noin viidenneksen ja viennistä jopa puolet. Näiden alojen kasvun ja työn dynamiikka on siis Suomelle erittäin keskeistä.

Kestävään kasvuun – energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen ja liikkumiseen – liittyvien haasteiden ratkaisemiseen on kansainvälisesti valtava tarve. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden arvonluonnin ja liiketoiminnan ytimessä voivat olla esimerkiksi resurssien- ja energiankäytön optimointi tai uudenlaiset tavat tuottaa ruokaa. Mielenkiintoisimmat kasvumahdollisuudet löytyvät usein erilaisilta osaamisen ja toimijoiden rajapinnoilta. Hyvä esimerkki ovat älykkäät digitalisaatiota hyödyntävät ratkaisut resurssien jakamiseen, esimerkiksi autojen vertaisvuokrapalvelut, ja uudenlaisiin kuluttajaratkaisuihin, esimerkiksi energian kysyntäjoustojen mahdollistaminen.

Suomalaisyritysten kasvua ei niinkään rajoita kansainvälisten markkinoiden koko kuin se, mikä on yritysten tarjoamien ratkaisujen kilpailukyky ja houkuttelevuus vaihtoehtoihin nähden sekä miten suomalaisyritykset pääsevät mukaan kansainvälisiin arvoverkkoihin. Kokonaisuutena biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvumahdollisuuksiin on kuitenkin suhtauduttava realistisesti, eikä kasvu ja työpaikkojen syntyminen ole itsestäänselvää. Uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja -tehtäviä syntyy, mutta samalla häviää vanhaa. Tuhatta cleantech-yritystä tarkastellessa yhden prosentin liikevaihdon kasvu lisäsi työvoiman kysyntää puolella prosentilla.

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen uudet työpaikat näyttävät syntyvän ennen kaikkea palvelu-, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin. Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alojen työtehtävien osaamistarpeissa korostuvat tekninen ja kaupallinen osaaminen, eri työtehtävissä vaadittava erityisammattitaito sekä eri työtehtävät ja teknologian rajapinnat ylittävä moniosaaminen.

Päivi Luoma, Gaia Consulting Oy ja Mikko Valtakari, Tempo Economics Oy

Kirjoittajista Päivi Luoma on Gaia Consulting Oy:n johtava asiantuntija ja Mikko Valtakari Tempo Economics Oy:n tutkimusjohtaja. Gaia Consulting selvitti yhdessä Tempo Economicsin kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta biotalouden, cleantechin sekä kiertotalouden kasvun ja työn dynamiikkaa. Tavoitteena oli arvioida kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja ymmärtää, mihin uudet työpaikat syntyvät ja miten kasvun ja työpaikkojen edellytyksiä voidaan vahvistaa.

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ravintona, energiana ja erilaisina muina tuotteina ja palveluina. Cleantech on ympäristöä tavanomaista vähemmän kuormittavia ratkaisuja. Kiertotalous on tehokasta resurssien ja niiden arvon hyödyntämistä. Joku tietty ratkaisu, esimerkiksi uudenlaiset ruoantuotannon tavat, voi olla kaikkia näitä.