Takaisin 3.11.2021

Ilmastotietoiset kuluttajat muuttavat kukkarollaan maailmaa hiilineutraaliksi

Gaia Carbon Neutral merkki on ensimmäisenä otettu käyttöön Vindirekt Oy:n maahantuomassa italialaisessa Think Organic Sparkling -kuohuviinissä.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä, joka vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Olemme globaalisti sitoutuneet hillitsemään ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Tällä hetkellä emme kuitenkaan vielä ole 1,5 asteen polulla tai lähellekään hiilineutraali, vaan kirittävää on merkittävästi – myös yrityksillä.

Muutos kohti hiilineutraalia maailmaa edellyttää ennennäkemättömiä päästövähennyksiä jokaisella toimialalla ja yhteiskunnan sektorilla. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä teknisesti ja taloudellisesti, ja mahdollisten päästövähennysten jälkeen jäljelle jäävät päästöt on kompensoitava.

Yritysten paine ilmastotoimiin on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Sidosryhmät – omistajat, rahoittajat ja kuluttajat – odottavat aktiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä siihen sopeutumiseen. Yritysten tulee vähentää sekä oman toimintansa päästöjä että luoda ratkaisuja vähähiiliseen yhteiskuntaan. Viimeistään nyt yritykset ovat heränneet ilmastonmuutokseen: ne ovat esimerkiksi asettaneet tieteeseen pohjautuvia ilmastotavoitteita, rakentaneet tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta sekä luoneet uusia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat hiilineutraalin elämän.

”Kuluttajilla on merkittävä mahdollisuus muuttaa kukkarollaan maailmaa hiilineutraalimmaksi, sillä esimerkiksi suomalaisen hiilijalanjäljestä noin 70 % liittyy kuluttajien valintoihin.”

Ilmastotietoisuus on kasvanut myös kuluttajien keskuudessa, mikä näkyy enenevässä määrin yksilöiden käyttäytymisessä ja vaatimuksissa. Kuluttajilla on merkittävä mahdollisuus muuttaa kukkarollaan maailmaa hiilineutraalimmaksi, sillä esimerkiksi suomalaisen hiilijalanjäljestä noin 70 % liittyy kuluttajien valintoihin.

Nykypäivän kuluttajat tekevät yhä arvopohjaisempia valintoja ja muuttavat kulutustottumuksiaan. Valtaosa pohjoismaisista kuluttajista haluaa tehdä kestävämpiä valintoja ja yli 60 % suosii vastuullisia brändejä. Samalla yli 60 % kuluttajista kokee kuitenkin haastavaksi tunnistaa vastuulliset tuotteet. Moni kuluttaja toivookin yrityksiltä selkeää tietoa ilmastovaikutuksista, läpinäkyvää viestintää ilmastotoimista, sekä ratkaisuja hiilineutraalin ja ilmastoviisaan elämän toteuttamiseksi.

Merkki taatusta hiilineutraaliudesta

Tuotteiden ilmastovaikutus on siis yhä tärkeämpi yksilöiden ostopäätöksiä ohjaava tekijä. Mutta kuinka kuluttaja osaa tunnistaa ilmaston kannalta oikeasti paremman vaihtoehdon? Tuotteen hiilijalanjälkitieto on hyvä olla olemassa, mutta se ei yksistään riitä tukemaan kuluttajan ostopäätöstä tai auta valitsemaan hiilineutraalia elämää tukevia tuotteita. Kuluttajan voi olla hyvin vaikea verrata tuotteen hiilijalanjälkeä kilpailevaan tuotteeseen, saati ymmärtää, mitä tuotteen valmistaja on tehnyt konkreettisesti päästöjen vähentämiseksi.

Päätöksenteon tueksi kuluttaja tarvitsee helposti ymmärrettävän ja varman tiedon siitä, että tuottaja on tietoinen tuotteen ilmastovaikutuksista ja tekee työtä niiden pienentämiseksi. Gaia Carbon Neutral -merkki tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan. Merkin avulla kuluttaja voi yhdellä vilauksella saada varmuuden siitä, että tuottaja tekee aktiivisesti työtä hiilineutraaliuuden eteen ja on kompensoinut varmasti lisäisesti jäljelle jäävät päästöt, mahdollistaen kuluttajalle ilmaston kannalta vastuullisen tuotteen.

Hiilineutraalius tuo monipuolista lisäarvoa ilmastoviisaille yrityksille

Viinien maahantuoja ja Gaian ilmastoviisas yhteistyökumppani Vindirekt on tuonut markkinoille hiilineutraalin Think-kuohuviinin ja on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöönsä Gaia Carbon Neutral -merkin. Näin Vindirektin markkinointipäällikkö Meri Dow kertoo Carbon Neutral -merkistä ja sen tuomasta liiketoiminnallisesta lisäarvosta:

Miksi päädyitte sertifioimaan tuotteenne hiilineutraaliuden osalta? Mikä teitä tähän kannusti tai motivoi?  

Think kuohuviini syntyi nimensä mukaisesta tarpeesta ajatella, miten me viinien maahantuojana voimme osallistua ilmastotalkoisiin. Aloitimme pilottiprojektin, jonka tavoitteena oli etsiä tietoa, haastaa itseämme ja positiivisesti myös koko alaa tekemään parempia ratkaisuja ja jakamaan tietoa – täysin avoimesti. Kolmannen osapuolen läpinäkyvä ja varmennettu Gaia Carbon Neutral -merkki tuo meille varmuuden, että suuntamme on oikea ja auttaa myös kuluttajaa varsin monimutkaisessa valintojen maailmassa.

THINK-kuohuviinin etiketti

Markkinoilla on useita ilmastomerkintöjä ja palveluntarjoajia. Mistä syistä päädyitte valitsemaan juuri Gaian yhteistyökumppaniksi hiilineutraaliusasioissa?

Kartoitimme Vindirektin toimintamalleja Gaian kanssa osana sisäisiä vastuullisuustavoitteitamme 2016 ja yhteistyö sujui silloin loistavasti. Koimme, että Gaia ymmärsi hyvin myös pk-yritystä ja alaamme. Think- projektiimme olemme halunneet valita mahdollisimman paljon kotimaisia toimijoita ja kuultuamme Gaian kotimaisesta merkistä, oli valinta meille varsin helppo. Meillä on vahva usko, että kotimaisuus on tässäkin iso kilpailuetu.

Mitä lisäarvoa koette hiilineutraaliuden ja Gaia Carbon Neutral -merkin tuovan omalle liiketoiminnallenne?

Tärkein lisäarvo on se, miten se tukee yrityksen henkilökunnan yhteistä arvomaailmaa ja toimintamme linjauksia. Se, että voimme selkeästi ja läpinäkyvästi tarjota asiakkaillemme tietoa siitä, miten kulutustottumuksillaan voi vaikuttaa tuo meille suurta lisäarvoa myös liiketoiminnallisesti. Vastuullisuuden ei tarvitse olla vakava ja monimutkainen aihe – vaikkakin vakavasti otettava aihe.

Ulla Heinonen, toimitusjohtaja, Gaia Consulting

Meri Dow, markkinointipäällikkö, Vindirekt Finland

Gaia Carbon Neutral -merkki on kotimainen sertifikaatti tuotteille, palveluille ja organisaatioille, joiden hiilineutraaliuden Gaia on varmentanut. Palveluun sisältyy hiilijalanjäljen laskeminen kansainvälisten standardien mukaisesti, päästöjen määrätietoinen vähentäminen sekä jäljelle jäävien päästöjen kompensoiminen projekteilla, jotka täyttävät Gaian korkealaatuiset kompensaatiokriteerit. Gaia Carbon Neutral -merkki tarjoaa yritykselle luotettavan ja valmiin hiilineutraalisuuskonseptin sekä kumppanuuden, joka varmistaa aidot ilmastohyödyt ja auttaa viestimään tehdyistä ilmastotoimista läpinäkyvästi ja selkeästi.