Takaisin 5.10.2018

Kuinka sisällyttää kestävyys tuotesuunnitteluun?

Gaian Jonas Alam ja Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala käväisivät Aalto Design Factoryssä vastaamassa suunnittelun, liiketoiminnan ja insinööritaitoja yhdistelevän Aaltonaut-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin tuotteiden vastuullisuudesta.

Tuotteiden vastuullisuutta arvioidaan perinteisesti standardien ja sertifikaattien avulla. Lisäksi tehdään elinkaariarvioita ja lasketaan erityyppisten syötteiden määriä (vesi, energia, raaka-aineet, kemikaalit) sekä syntyviä päästöjä (jäte, päästöt ilmaan ja veteen). Monet pyrkivät huomioimaan myös tuotteen koko elinkaaren ja huomioivat esimerkiksi tuotteen pitkäikäisyyden sekä uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet.

Vastuullisuuden tarkastelussa tärkeintä on tunnistaa ja keskittyä tuotteen suurimpiin vaikutuksiin koko arvoketjun osalta. Se, mikä on suurin vaikutus ja mistä se syntyy, on hyvin tapauskohtaista. Se voi liittyä esimerkiksi raaka-aineen tuotannon maankäyttöön tuotantomaassa, ravinnetasapainon muutokseen tai paikallisyhteisön tasolla ilmeneviin sosiaalisiin vaikutuksiin.

Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa tuotesuunnittelussa monella tavalla. Vaikkapa raaka-aineiden kohdalla tuotantomaan valinnalla on huomattava merkitys erilaisiin vaikutuksiin.

Tuotevaikutuksista yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Nykyään puhutaan usein myös epäsuorien yhteiskunnallisten vaikutusten (englanniksi impacts) ymmärtämisestä ja laskennallisesta arvioinnista. Monet yritykset huomioivat nykyään nämä asiat sekä tuotteen että koko liiketoiminnan suunnittelussa.

Gaian Jonas Alam Aaltonet-ohjelman tilaisuudessa

Sen sijaan, että kysytään, kuinka suuri päästö syntyy, voidaankin keskittyä tarkastelemaan miten paljon jokin päästö vaikuttaa, esimerkiksi ihmisten terveyteen.

Meillä Gaialla on parhaillaan meneillään useita hankkeita tuotetason vastuullisuuden vertailuun ja yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen liittyen. Aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua mm. tuotevastuunäkökulmaan tarkoitettuun Biorefiner-työkaluumme.

Vastuullisuuden vertailuun tarvitaan lisää työkaluja

Kuluttajan näkkulmasta tuotteiden toiminnallisuuden vertailuun on olemassa valtavasti erilaisia, hyvin helposti ostopäätökseen sovellettavia kiteytyksiä. Hotellit voidaan laittaa järjestykseen kokonaisarvosanojen mukaan ja autojen ominaisuuksista on selkeät testeihin perustuvat vertailut.

Vastuullisuuden vertailuun vastaavia ei kuitenkaan usein ole saatavilla. Tämä tekee vastuullisuusnäkökulmasta tietoisten kuluttajavalintojen tekemisestä haastavampaa. Valitsemalla ostoksensa kuluttajat kuitenkin tukevat rahoillaan valitsemiensa tuotteiden, yritysten ja niihin liittyvien arvoketjujen vastuullisuuskäytäntöjä, joista eivät välttämättä ole tietoisia. Tässä mielessä kuluttajat käyttävät merkittävästi valtaa vaikuttaen siihen, kuinka puhdas ja turvallinen maailmamme on.

Sovellettavaa vertailutietoa pitäisi saada kuluttajien käyttöön mahdollisimman pian.

Lisätietoa