Takaisin 10.10.2019

Hiilineutraali 2035 – kuinka muutos tehdään?

Hiilineutraali 2035

Parin viikon takaisessa tekstissäni ilmaisin huolestumiseni siitä, miten vähän keskustelua käymme ympäristömuutosten vaikutuksista yritysten liiketoimintaympäristöön ja millaisia riskejä ja mahdollisuuksia ympäristömuutokset aiheuttavat yrityksille. Aihepiiriä on viime aikoina puitu mediassa myös toisesta, poliittisesta näkökulmasta. Keskustelua on käyty mm. TEM siitä, miten ilmastopolitiikkamme ei ole ollut tarpeeksi yritys- ja elinkeinolähtöistä vaan jäänyt enemmänkin tutkimustasolle. Se ei auta tavoitteessa olla hiilineutraali 2035.

Olisikin ehdottoman tärkeää, että ilmastopolitiikkamme olisi ennustettavaa ja varmaa, jotta uusiin investointeihin uskallettaisiin lähteä ja yrityksillä olisi varmuutta lähteä ajamaan isoakin muutosta. Myös hiilellä tulisi olla korkeampi hinta, jotta insentiivi investointeihin olisi myös liiketoiminnan kehityksen kannalta oleellinen. Olisi myös tärkeä kilpailutekijä, että sähköistymisen aikana meillä olisi puhdas ja hinnaltaan kilpailukykyinen energiajärjestelmä, joka tukisi yrityksiä sähköistämään toimintaansa ja lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomen hiilineutraalius toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että ilmastopolitiikkamme pystyy tukemaan yrityksiä luomaan ilmastonmuutoksesta uutta liiketoimintaa ja kasvattamaan suomalaista kilpailukykyä. Kiire alkaakin jo olla, sillä 2035 on erittäin lähellä, jos mietimme suomalaisten yritysten tuotantointensiivisyyttä ja isojen investointien syklejä.

Seuraavaan 15 vuoteen mahtuu monella yrityksellä vain yksi merkittävä investointi ja muutama merkittävämpi huoltosykli, jossa voidaan tehdä merkittäviä ratkaisuja ja näin vähentää jalanjälkeä ja kasvattaa kädenjälkeä. Merkittäviä ja vaikuttavia investointeja tarvitaan siis pikaisesti!

Miten sitten jokaisen yrityksen tulisi lähteä muuttumaan ja luomaan liiketoimintaa hiilineutraalisti? Matkalla kohti hiilineutraalisuutta tulisi jokaisen yrityksen olla tietoinen omasta jalanjäljestään eli oman toiminnan aiheuttamista päästöistä sekä kädenjäljestä, eli siitä, miten omat tuotteet ja palvelut edistävät asiakkaiden ja yhteiskunnan päästöjen vähentämistä.

Yritysten tulisi tunnistaa olennaiset ja vaikuttavimmat keinot jalanjäljen pienentämiseen ja kädenjäljen kasvattamiseen, määritellä aikataulutetut toimenpiteet ja vaiheistaa työ. Työssä tulisi myös kuvata keskeiset teknologiat ja ratkaisut sekä analysoida millaista osaamista muutospolulla ja millaisia tutkimus-ja innovaatiopanostuksia tarvitaan. Yritysten tulisi myös miettiä uusiaiiketoimintamalleja ja kilpailukykyä uusilla kasvavilla markkinoilla.

Potentiaalia on paljon, mutta se vaatii kovaa muutostyötä ja sitä tukevan ilmastopolitiikan!

Kirjoittaja Ulla Heinonen on Gaia Consultingin toimitusjohtaja. Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran Bonfire:ssa.