Takaisin 13.10.2016

Suomalainen vesiosaaminen kiinnostaa Yhdysvalloissa

Veteen liittyvien ratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti globaaleilla markkinoilla. Veden niukkuus ja kilpailu rajallisista resursseista ovat antamassa tilaa uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Vastaavat tarpeet ovat kaikilla markkinoilla, mutta Yhdysvaltain länsirannikolla ne ovat veden niukkuudesta ja yritysten edelläkävijyydestä johtuen erityisen ajankohtaisia. Länsirannikon vesimarkkinat ovat monia muita markkinoita innovaatiovetoisempia. Myös riskipääomaa ja rahoitusta on tarjolla poikkeuksellisen runsaasti.

”Suomessa on joukko kansainvälisesti kilpailukykyisiä veteen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja ja toimijoita. Näille edelläkävijäyrityksille ja -ratkaisuille erityisen mielenkiintoinen kohde on Yhdysvaltain länsirannikko, joka on veteen liittyvistä markkinoista innovaatiovetoisin ja myös valmis kantamaan muita markkinoita enemmän innovaatioihin liittyvää riskiä. Nämä markkinat toimivat myös monelta osin esimerkkinä sille, mitä muilla markkinoilla, esimerkiksi Euroopassa, tapahtuu kahden kolmen vuoden kuluessa. Näin ne luovat valmiuksia tulevaisuudessa entistä vahvempaan kansainvälistymiseen”, sanoo Gaia Consulting Oy:n johtava asiantuntija Päivi Luoma.

”Tarve veteen liittyvistä innovaatioista kohtaa loistavasti suomalaisen osaamisen ja yritysten strategiset tarpeet. Monen yrityksen ratkaisut perustuvat jo nyt erittäin vahvaan veden käytön ja ylipäänsä prosessien tehokkuuden osaamiseen. Niillä on jo ideoita uusista tuotteistamista ja kaupallistamista odottavista innovaatioista. Lisäksi digitaaliset konseptit avaavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi etäkäytölle ja ohjaukselle sekä ratkaisujen jakelukanaville. Suomalaisten yritysten osaamisen taso mahdollistaa nopeat kansainväliset avaukset ja pilotoinnit ja demonstraatiot markkinoilla”, jatkaa Luoma.

”Veden käytön tehokkuuteen liittyville innovaatioille on suuri kysyntä, ja vesi on entistä useammalle toimijalle kriittinen resurssi ja merkittävä kustannuserä. Esimerkiksi teollisuudessa joudutaan käyttämään entistä huonompilaatuista vettä, ja sen puhdistamiseen ennen prosesseja tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Käytettyä vettä on myös kierrätettävä entistä enemmän, mikä vaatii uusia ratkaisuja ja osaamista. Asiakkaat haluavat teknologioita, laitteita, kemikaaleja, käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa yhdistäviä kokonaisvaltaisia palveluja. Tälläiset avaimet käteen -ratkaisut ja -konseptit helpottavat asiakkaan arkea ja auttavat hallitsemaan riskejä”, sanoo Gaian San Franciscossa toimiva Senior Adviser Scott Harder.

Suomalainen vesiosaaminen kiinnostaa myös Nevadassa. Tällä viikolla suomalaiset ja nevadalaiset toimijat keskustelevat yhteistyömahdollisuuksista Helsingissä. Mukana on kymmenen suomalaista yritystä, joilla on kansainvälisesti kiinnostavaa veteen liittyvää osaamista. Osaaminen perustuu esimerkiksi veden tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja uudenlaisiin teknologisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on konkreettisten yhteisten pilotointi- ja demonstraatiohankkeiden käynnistäminen.

Globaalien vesimarkkinoiden koko arvioidaan nyt reilun 600 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruiseksi, ja sen arvioidaan kasvavan 1 000 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Keskeisten teknologioiden markkinoiden keskimääräisen vuosittaisen kasvuvauhdin arvioidaan olevan 6–14 prosenttia, ja uusissa avauksissa kasvuluvut ovat vielä tätä merkittävämmät.

Lisätietoja:

  • Päivi Luoma, Johtava asiantuntija, Gaia Consulting Oy, +358 50 4308866, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Scott Harder, Senior Adviser at Gaia Group San Francisco, +1 415 629 4344, seharder@efg.com