Takaisin 19.1.2021

Euroopan ympäristöpääkaupunki- vuonna Lahdessa kylvetään vaikuttavuuden siemeniä

Ympäristötyötä tuodaan näkyväksi Lahdessa nyt, mutta ympäristöpääkaupungin positiiviset vaikutukset kantavat parhaimmillaan pitkälle tulevaisuuteen ja laajemmalle yhteiskuntaan.

Kesäkuussa 2019 järjestetyssä Euroopan Unionin ylläpitämässä European Green Capital Award -juhlagaalassa jaettiin Euroopan ympäristöpääkaupungin titteli vuodelle 2021. Kolmatta kertaa kilpailun finaalissa ollut Lahden kaupunki voitti himoitun ympäristöpalkinnon osoituksena pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta alueellisesta työstä ympäristön, ilmaston, kiertotalouden ja osallisuuden eteen.

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -titteli on kunniakas tunnustus ja kuulostaa juhlavalta. Mutta mikä konkreettinen merkitys ympäristöpääkaupunki-statuksella oikeastaan on? Miten siitä saadaan suurin mahdollinen hyöty alueellisella ja kansallisella tasolla?

  1. Vaikuttava ympäristöpääkaupunki tehdään yhdessä

Ympäristöpääkaupunkivuosi on useita eri toimijoita yhdistävä tekijä, jonka ”sateenvarjon alla” voidaan edistää yhteistyötä, osallistaa kuntalaisia ja yrityksiä innovoimaan sekä tehdä uusia yhteiskunnallisesti merkittäviä avauksia. Perimmäisenä tavoitteena onkin synnyttää vuotta 2021 pidemmälle ulottuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laajemman vaikuttavuuden, liiketoiminnan ja yhteistyön edistämisen tulisi olla ympäristöpääkaupunkivuoden toteutukseen osallistuvien tahojen agendalla.

Parhaassa tapauksessa ympäristöpääkaupunkivuoden aikana yhdessä tehdyn työn tulokset heijastuvat tulevaisuuden vaikutuksina esimerkiksi yritysinvestointien lisääntymisenä, työllisyytenä, vetovoimana ja ympäristöylpeytenä. Ympäristöpääkaupunkivuotta luotsaamaan perustettu Kestävä Lahti -säätiö ei pysty rajallisen toimikautensa aikana yksin muuttamaan maailmaa.  Mukaan tarvitaan muita kestävän tulevaisuuden tekijöitä – kaupunkeja, yrityksiä sekä kuntalaisia – jotka sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja jatkavat työtä myös vuoden 2021 jälkeen. Ympäristöpääkaupunki tehdään yhdessä. Tällöin sen vaikutukset kertaantuvat ja kantavat tulevaisuuteen.

  1. Ympäristöpääkaupunkivuosi asettaa Lahden – ja Suomen – maailmankartalle

Ympäristöpääkaupunkivuosi saa kansainvälistä näkyvyyttä ja on poikkeuksellinen mahdollisuus niin Lahdelle kuin koko Suomelle nostaa esille maailmanluokan ympäristöratkaisuja kansainväliseen tietoisuuteen. Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahti rakentaa kuvaa Suomesta ympäristötyön kansainvälisenä edelläkävijänä juuri oikeaan aikaan: maailmalla janotaan nyt ratkaisuja, joilla tehdään kestävämpää tulevaisuutta. Pelkästään kiertotalouden kansainvälisten markkinoiden potentiaaliksi on arvioitu jopa 800 miljardia euroa. Ratkaisuja esimerkiksi tälle markkinalle voi hyvinkin syntyä ympäristöpääkaupunkivuoden toiminnan seurauksena.

Ympäristöpääkaupunkivuosi on koko Suomen projekti. Lahden lisäksi vuosi on mahdollisuus myös muille suomalaisille kaupungeille, yrityksille ja kansalaisille osallistua ympäristöpääkaupunkivuoteen tuomalla omia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjään esiin. Jokainen suomalainen voi olla ylpeä ympäristöpääkaupunkilainen.

  1. Ympäristöpääkaupunkivuosi tukee koko yhteiskunnan läpileikkaavaa siirtymää

Koronapandemian koetellessa maailmaa tietoisuus ja toiminta ympäristöteemojen, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän ja luontosuhteen rakentamisen suhteen on herännyt entistä vahvempana. Yhteiskunnat tekevät siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta, kun koronan runtelemaa taloutta elvyttäviä rahoituspaketteja kohdistetaan nimenomaan kestävään kehitykseen.

Kansalaisten keskuudessa, kunnissa ja yrityksissä kaivataan valoisampaa visiota tulevaisuudesta. Lahden ympäristöpääkaupunkivuosi ei olisi voinut sattua parempaan ajankohtaan, sillä ihmisiä yhdistävien ympäristöteemojen kautta voidaan luoda kestävää hyvinvointia laajalle yhteiskuntaan ja tarttua yhdessä uusiin muutoksen mahdollisuuksiin. Tekemämme kyselyn mukaan ympäristöpääkaupunkivuosi koetaan merkitykselliseksi ja siltä odotetaan rohkeita avauksia.

Laajempia ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuskin saadaan yhden vuoden aikana näkyväksi. Toiminnalla, jota ympäristöpääkaupunkivuoden aikana toteutetaan ja johon voimavarat kohdennetaan, vaikutetaan siihen, mitä ympäristöpääkaupunkivuodesta jää yhteiskunnalliseksi perinnöksi lahtelaisille, suomalaisille sekä tulevaisuuden ympäristöpääkaupunkilaisille. Ja oikeastaan koko maailmalle.

Keskeisin kysymys on se, pystyykö ympäristöpääkaupunkivuosi ja Lahti nostamaan näkemyksellisesti esille niitä teemoja, jotka puhuttavat ja johtavat toimintaan Lahden lisäksi myös muualla, sekä osallistamaan kuntalaisia ja yrityksiä paremman huomisen tekemiseen. Kun nämä kaksi tavoitetta saavutetaan, ympäristöpääkaupunkivuosi on onnistunut.

Lauri Larvus on liiketoimintapäällikkö ja osakas Gaia Consultingissa sekä ylpeä lahtelainen.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Green Lahti -blogissa.