Takaisin 19.3.2020

Etätyöt tulivat — työ turvallisemman ja puhtaamman maailman puolesta jatkuu

Etätyöt kotona

Koronatilanteen takia päätimme siirtyä Gaiassa täysin etätöihin. Seuraavana päivänä päätöksestä olimme kaikki kotikonttoreissamme työn ääressä. Arki muuttui kaikilla, mutta töiden tekeminen jatkui lähes ennallaan ja melko saumattomasti. Yhteisiin aamupalavereihin on ollut tähänkin asti mahdollisuus liittyä linjoja pitkin vaikkapa työmatkan varrelta. Päiväkahvihetket muuttuivat virtuaalisiksi kuulumisten vaihdoiksi yhteisillä etäkahvihetkillä ja Teams-viestit kulkevat sujuvasti sekä yhteisillä kanavilla että suoraan kollegalta kollegalle. Esihenkilöt kuljettivat näyttöjä, näppäimistöjä ja hiiriä koteihin.

Hyviä vinkkejä päivän rytmittämiseen jaettiin heti ensimmäisten etäpäivien perusteella. Aamun siirtymän töihin voi tehdä myös kävelylenkkinä ja lounaan jälkeisen kahvin nauttia lähipuiston penkillä. Myös samassa osoitteessa asuva perhe rytmittää päivää hyvin: pienet lapset herättävät aamulla, oli päivä mikä hyvänsä. Koululaisten kanssa noudatettava lukujärjestys antaa aikaa keskittymistä vaativalle työlle ja yhteiset jumppahetket tauottavat päivää. Epävarmuutta, huolia ja joustamisen tarvetta on varmasti meillä kaikilla, joten keskittyminen asioihin, joihin voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa, on mielelle tärkeää ja säilyttää toimintakyvyn.

Asiakkaamme ovat vaihtaneet hienosti kanssamme etätyön tekemisen tapoihin ja projektit etenevät suunnitellulla aikataululla. Järjestämme kokoustiloissa pidettäviksi suunniteltuja työpajoja virtuaalisella alustalla, jolloin suurempienkin ihmismäärien välinen samanaikainen tiedonvaihto ja yhteisen näkemyksen luominen onnistuvat edelleen. Tällä viikolla asiakkaidemme kanssa käydyt arvokkaat keskustelut vahvistavat tarvetta kestävän liiketoiminnan strategialle. Maailman parantaminen on paitsi akuutimpaa myös erityisen merkityksellistä juuri nyt.

Virtuaaliset kanavat, kuten sähköpostit ja viestit, tavoittavat hyvin. Ne antavat mahdollisuuden reagoida silloin, kun päivän aikatauluun parhaiten sopii. Eristyksen aikana yhteys muihin ihmisiin ja sosiaalisten kontaktien merkitys kuitenkin korostuu, jolloin soittaminen ja kuulumisten kysyminen tuntuu viestiä henkilökohtaisemmalta yhteydenpidolta. Kun ilmeitä ja eleitä ei voi tulkita, tarkka kuunteleminen, jatkokysymysten esittäminen ja yhteisen ymmärryksen varmistaminen toimivat olettamista ja rivien välistä lukemista paremmin. Tällainen yhteyden tietoinen luominen ja välittäminen voisivat kantaa myös koronan jälkeisessä maailmassa.

Lue Gaiasta työpaikkana: Gaian asiantuntijat | Gaia.fi

Uusiutuva energia, biotalous, energiamarkkinat, energiatalous, organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen

laura.ylimaki@gaia.fi
+358 50 460 0351