Takaisin 1.3.2011

Biotalous on nopeasti kasvava ala

Euroopan maat kaipaavat uuden talouskasvun lähteitä, joissa kova teknologia kehittyy kuluttajalähtöiseksi ja ympäristöä kunnioittavaksi kehitykseksi. Kasvava biotalous on kiinnostava vastaus talouden ja ympäristön asettamiin haasteisiin. Se voisi olla Suomen menestyksen uusi aalto, joka synnyttää ympärilleen laajan ja osaavan yritysverkoston.

Biotaloudessa uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat tuotteita, palveluita ja elämyksiä, jotka lisäävät hyvinvointia ja elämänlaatua. Suomessa biotalouden kasvuvoimana ovat metsät, puhtaat vesivarat ja ympäristöosaaminen. Globaalisti toimiville yrityksille biotalous avaa uusia vastuullisen ja menestyvän liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Biotaloudessa on kyse uuden ajan materiaalitaloudesta. Uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja materiaalin kierto on suljettu. Näin vastataan luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen globaaleihin haasteisiin. Kyse on myös uudenlaisesta tavasta tehdä asioita.

Moni suomalaisyritys jo biotalouden kasvussa mukana

Tilastokeskus arvioi biotalouden kooksi Suomessa yli 50 miljardia euroa. Sen osuus arvonlisäyksestä ja työllisistä on noin 10 prosenttia koko kansantaloudesta.

Moni suomalaisyritys on biotalouden kasvussa jo vahvasti mukana. Metsäteollisuusyritykset suuntaavat panoksia nykyisten tuotteidensa rinnalla uusiin tuotteisiin, kuten biopolttoaineisiin ja uusiin biotuotteisiin. Gaian työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä ”Puuvuoresta kasvuyrityksiä” -selvityksessä tunnistettiin metsäalan kasvuyritysmahdollisuuksia erityisesti puurakentamisessa ja asumisessa sekä bioenergiatuotteissa. Mahdollisuudet perustuvat megatrendeihin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään sekä bioenergian ja biotuotteiden käytön kasvuun. Merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tarjoaa myös metsäalan arvoketjuihin kytkeytyvä palveluliiketoiminta.

Lisää biotalouden toimijoita kuitenkin tarvitaan, jotta biotalousosaamisesta syntyy lisäarvoa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla, joilla puhtaille, uusiutuville ja kestäville tuotteille ja palveluille on kysyntää. Menestystä povataan muun muassa hajautetulle energiantuotannolle.

Lisäarvo syntyy osaamisesta, palveluista ja elämyksistä

Tutkimuksesta, innovaatioista ja tieteestä vastaava EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinn uskalsi syyskuussa 2010 sanoa eurooppalaisen biotalouden kooksi jo nyt yli 2 000 miljardia euroa ja sen työllistävän noin 22 miljoonaa eurooppalaista. Arvio antaa tuntumaa biotalouden mahdollisuuksista myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Suomen tavoitteena ei voi olla vain biotalouden raaka-ainetoimittajan osa, vaan luonnonvaroja ja osaamista on verkotettava innovatiivisesti. Arvon on synnyttävä tutkimuksesta ja kehityksestä, muotoilusta, pilotoinnista, myynnistä ja markkinoinnista, huollosta, brändäyksestä ja verkostojen johtamisesta.

Päivi Luoma

Päivi Luoma on innovaatioiden ja biotalouden asiantuntija, jolla on vahva näkemys puun käytön ja metsäteollisuuden mahdollisuuksista. Gaian biotalousosaamiseen kuuluvat esimerkiksi hajautetun energiantuotannon ratkaisut, ympäristö- ja ilmastoselvitykset sekä tulevaisuuden skenaariot.