Takaisin 27.1.2016

Aurinkoenergian aikakausi on alkanut

Tulevaisuudessa katto, jonka pinnalla ei ole aurinkopaneeleja, saattaa herättää kummastusta. Aurinkoenergia yleistyy vinhaa vauhtia, ja siitä voivat hyötyä myös yritykset.

Aurinkosähköstä on tulossa kannattavin tapa tuottaa sähköä. Kehityksen takana on kaksi perustavanlaatuista ja kiistatonta tekijää. Ensinnäkin aurinkosähkön teknologinen kehitys on ollut uskomattoman nopeaa. Viiden viime vuoden aikana aurinkosähkön hinnasta on kadonnut kaksi kolmasosaa. Valmistusteknologian kehittyminen ja yhä suuremmat tuotantolinjat pudottavat hintaa edelleen.

Toiseksi aurinkosähkö mahdollistaa sähkön tuotannon kulutuskohteessa, jolloin voidaan välttää alati kasvavat sähkön siirtomaksut ja verot. Kohteissa, joissa tuotettu aurinkosähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti itse, voidaan Suomessakin päästä jo nyt jopa kymmenen prosentin pääoman tuottoon.

Mahdollisuudet tunnistettava jo suunnitteluvaiheessa

Tiukentuvien rakentamismääräysten ja nousevien energiahintojen vuoksi energiaa tuotetaan tulevaisuudessa yhä useammin sen kulutuskohteessa. Hyvällä maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella varmistetaan, että tulevaisuuden energiaratkaisuja voidaan hyödyntää tehokkaasti. Taitava kaupunkisuunnittelu sulauttaa aurinkopaneelit ja -keräimet osaksi modernia kaupunkikuvaa.

Rakennukset kannattaa suunnitella siten, että niiden sijoittelu, suuntaus ja muoto mahdollistavat aurinkoenergian mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen. Taloja on helppo kääntää suunnittelijan piirustuspöydällä. Kolmiulotteisten simulointimallien avulla voidaan huomioida muun muassa varjostusten vaikutukset ja varmistaa jo etukäteen hyvät aurinkoenergian tuotanto-olosuhteet.

Valtava hyödyntämispotentiaali

Aurinkoenergian hyödyntämispotentiaali on Suomessa valtava. Pelkästään aurinkosähkölle soveltuvan kattopinta-alan hyödyntäminen mahdollistaisi 10 TWh:n vuosituotannon. Se vastaa lähes 50:tä prosenttia asumisen ja maatalouden sähkönkäytöstä Suomessa. Vaikka maamme ei ole ilmasto-olosuhteiltaan optimaalinen paikka tuottaa aurinkoenergiaa, tekee aurinkopaneelien kilpailukyvyn jatkuva parantuminen aurinkosähköstä valtavirtaa myös Suomessa tulevina vuosikymmeninä.

Strateginen valinta

Aurinkoenergia tarjoaa puhtaan tavan tuottaa energiaa ja oikein toimittuna myös hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle. Aurinkosähkön hankinnan tulee olla taloudellisesti perusteltua, eikä järjestelmän käyttö saa synnyttää ylimääräistä vaivaa. Parhaimmillaan aurinkoenergia on helppoa, puhdasta ja kannattavaa.

Aurinkoenergiasta kiinnostuneen yrityksen kannattaa selvittää, millainen rooli aurinkoenergialla voi olla sen energianhankinnassa ja miten esimerkiksi sen omistamia kattopinta-aloja voi hyödyntää tehokkaasti. Samoin on tarpeen pohtia, mikä on paras toiminta- ja rahoitusmalli aurinkoenergian hyödyntämiseksi ja keitä kannattaa valita yhteistyökumppaneiksi. Oikean strategian valinta on avainasemassa.

Fiksut päätökset auttavat yrityksiä kulkemaan etulinjassa kohti aurinkoista tulevaisuutta. Edelläkävijät muistetaan myös silloin, kun aurinkopaneeliton katto on kummallinen poikkeus.

Aki Pesola

Kirjoittaja työskentelee Gaiassa vanhempana asiantuntijana.