Vesa Vuolle

Vesa Vuolle

Osaamisalueet

Uusiutuva energia, energiapolitiikka, liiketoiminnan kehittäminen

”Olen kiinnostunut energia-alasta sen moniulotteisuuden vuoksi. Alassa yhdistyy politiikka, taloudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset sekä teknologinen kehitys. Lisäksi energia-alan tulevaisuus määrittää sen, säilyykö planeettamme elettävänä.

Hiilineutraalissa taloudessa syntyy uusia liiketoimintamalleja ja käsitteitä, jotka vaativat innovatiivista ajattelua ja sopeutumiskykyä. Seuraamalla aktiivisesti energiapolitiikan ja liikestrategioiden viimeisimpiä kehityskulkuja pystyn auttamaan asiakkaitamme luomaan arvoa tämän uuden aikakauden eturintamassa.”

+358451097899

vesa.vuolle@gaia.fi