Back 04.01.2011

Veikkaus will diminish its carbon footprint by a third (in Finnish)

Gaian asiakas Veikkaus on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 35 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Veikkaus aikoo päästä tavoitteeseensa kiinnittämällä huomiota sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutukseen, jätteiden lajitteluun, tavarankuljetuksiin sekä matkustamiseen niin työasioissa kuin työn ja kodin välilläkin. Ympäristötavoite tukee myös Veikkauksen vuonna 2008 allekirjoittaman Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

– Veikkauksen tyyppiselle yhtiölle vastuullisuus ei liity ainoastaan pelaamiseen, vaan se on kokonaisvaltaista vastuullisuutta, johon kuuluu myös vastuu ympäristöstä. Siksi olemme sitoutuneet ympäristöohjelmaamme ja päästöjen vähennyksiin, sanoo Veikkauksen varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Hiilijalanjälki kattaa kaikki toiminnot

Rahapelitoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat tietoliikennetekniikan ja -palvelinten sähkönkulutuksesta ja laitteiden jäähdytyksestä. Sähkön- ja lämmönkulutus tuo vajaan neljänneksen hiilidioksidipäästöistä. Loput päästöt tulevat matkustamisesta, Veikkauksen autojen polttoaineen kulutuksesta, tavarankuljetuksista sekä jätteistä. Näiden päästöjen yhteisvaikutus, Veikkauksen hiilijalanjälki, on 8 540 tonnia hiilidioksidia. Veikkaus selvitti toimintansa ympäristövaikutukset yhteistyössä kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö Gaian kanssa.

– Veikkauksen hiilijalanjälki vastaa noin 2 000 suomalaisen omakotitalon vuosittaisen energiankulutuksen päästöjä. Veikkaus oli hiilijalanjäljen selvittäjänä esimerkillisen kunnianhimoinen: päästölaskentaan otettiin heti mukaan kaikki yrityksen toiminnot Suomen laajuisesti, kertoo vanhempi asiantuntija Anna Kumpulainen Gaiasta.

– Hiilijalanjäljen laskenta tekee yrityksen ilmastovaikutukset läpinäkyviksi. Se on erinomainen lähtökohta alkaa vähentää päästöjä, mikä parantaa sekä yrityksen vastuullisuutta että kustannustehokkuutta, Kumpulainen lisää.

Lue lisää Veikkauksen verkkosivuilta

Lisätietoja:

  • Yhteiskuntavastuukoordinaattori Eeva Karppanen, Veikkaus Oy, puh 040 746 7742
  • Vanhempi asiantuntija Anna Kumpulainen, Gaia Consulting Oy, puh 041 545 8859

Mikä on hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki tarkoittaa tietyn toiminnon tai organisaation aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan tehokkaasti organisaation ilmastovaikutuksia. Usein ilmastovaikutusten vähentäminen tuo mukanaan myös säästöjä, kun esimerkiksi energian käyttö tai logistiikka tehostuu. Hiilijalanjäljestä on muodostunut viime vuosina keskeinen yritysten ympäristömittari.