Back 12.09.2018

Vaikuttava vastuullisuus on parempaa bisnestä: Gaia ja Ellun Kanat aloittavat asiakasyhteistyön (in Finnish)

Kestävä liiketoiminta tarkoittaa tehokkuutta, pienempiä riskejä ja luo uusia mahdollisuuksia. Samalla kun säästetään luonnonvaroja ja kustannuksia, voidaan tunnistaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vahvistaa omaa brändiä vastuullisuustarinoilla sekä inspiroida muitakin muutokseen. Vastuullisuudesta on viestittävä yhä vaikuttavammin, jotta vastuullisesta toiminnasta saadaan kaikki hyöty irti. Näin vähemmästä saadaan aikaan enemmän.

Gaia auttaa asiakkaitaan kehittämään kilpailukykyisempää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Ellun Kanat on puolestaan mestari rakentamaan mainetta, luomaan brändiuskollisuutta sekä innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita, ollen näin loistava partneri vahvistamaan Gaian osaamista yritysvastuuviestinnän saralla.

Yhdessä Gaia ja Ellun Kanat tuottavat asiakkaille vaikuttavampaa vastuullisuutta ja parempaa liiketoimintaa. Tarkoituksena on nostaa vastuullisuutta yhä vahvemmin esille brändin muokkaamisessa, yritysviestinnässä sekä markkinoinnissa.

“Juuri nyt on suuri paine ja tarve vastuullisuuden liiketoiminnallistamiselle sekä siitä viestimiselle. Tästä syystä näen, että yhdessä Gaia ja Ellun Kanat tukevat yhteistyöasiakkaidemme vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä”, toteaa Gaian toimitusjohtaja Ulla Heinonen.

Kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden ratkaisujen tarpeet niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kuin sopeutumiseenkin ovat tällä hetkellä massiiviset. Nämä tarpeet luovat valtavia mahdollisuuksia ja uuden markkinan yrityksille. “Yrityksen tuotteiden ja palveluiden kädenjälki ja toiminnan vastuullisuus ovatkin koko ajan vahvistuva vaatimus ja mahdollisuus, joka muuttaa kokonaisia toimialoja ja toimintamalleja. Kun yritys ottaa aktiivisen roolin vastuullisuuden rytminmuutoksen aallonharjalla, sen bisneksestä tulee entistä kannattavampaa ja kilpailukykyisempää”, Heinonen jatkaa.

“Läpinäkyvyyttä ja toiminnan kokonaisvaikutuksia arvioiva aika vaatii yrityksiltä uudenlaista suhtautumista vastuullisuuteen. Viestinnän tulee koko ajan olla tekemisen ytimessä. Yritysten on rytmihäiriön nopeasti muuttuvassa arvomaailmassa rakennettava olemassaolonsa tapaa dialogilla maailman kanssa. Vastuullisuus on tekoja, joita me yrityksiltä odotamme ja joista yritysten kannattaa meille myös viestiä. Meillä on Gaian kanssa erinomainen kokonaispaketti, jolla vastuullisuus nostetaan uudelle tasolle”, toteaa Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha.

LISÄTIETOJA

  • Kirsi Piha, Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja, 050 560 1755, etunimi.sukunimi@ellunkanat.fi
  • Ulla Heinonen, Gaian toimitusjohtaja, 040 550 6982, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Kuva: Daniel Cheung on Unsplash