Back 18.06.2012

The gaming company Veikkaus cuts its carbon footprint by about one-fifth (in Finnish)

Veikkaus alkaa kompensoida yritystoiminnastaan aiheutuvia hiilidioksipäästöjä, joita se on Gaian tuoreiden laskelmien mukaan onnistunut vähentämään esimerkiksi siirtymällä käyttämään vihreää sähköä.

Gaia on määrittänyt rahapeliyhtiö Veikkauksen hiilijalanjäljen nyt kahdesti, vuosilta 2009 ja 2011. Yhtiön hiilijalanjälki pieneni noin viidenneksen kahdessa vuodessa ja oli vuonna 2011 noin 3774 tCO2. Gaian selvityksen mukaan Veikkauksen merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat tietoliikennetekniikan ja -palvelinten sähkönkulutuksesta sekä laitteiden jäähdytyksestä. Veikkauksen omien kiinteistöjen sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat yhteensä noin neljänneksen kokonaispäästöistä. Loput päästöt tulevat matkustamisesta, ostetuista tavarankuljetuksista, ulkoistetusta huoltoajosta, jätteistä ja toimistopaperista sekä polttoaineen kulutuksesta kiinteistöissä ja omistetuissa ajoneuvoissa.

Veikkaus on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 35 prosenttia vuoden 2009 määrästä 2013 loppuun mennessä. Nyt tavoitteesta on saavutettu 29 prosenttia. Toisin kuin hiilijalanjälkeen, vähennystavoitteeseen ei ole laskettu mukaan myyntipaikkojen sähkönkulutusta. Merkittävin päästövähennys on syntynyt siitä, että Veikkauksen pääkonttorissa siirryttiin viime vuonna vihreään sähköön. Seuraavaksi Veikkaus aikoo muun muassa kompensoida lentomatkustuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

”Lentäminen on jossain määrin välttämätöntä liiketoiminnassamme, joten haluamme kompensoida siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.”, Veikkauksen yhteiskuntavastuuasiantuntija Pauliina Siiskonen sanoo.

Siiskosen mukaan työasioissa matkustamisesta aiheutuvia päästöjä vähennetään myös tiukentamalla työsuhdeautojen päästörajaa.

”Veikkauksen paneutumista päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi on ilo seurata. Hiilijalanjäljen lisäksi Veikkaus halusi selvittää erilaisten toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit. Pelkkiin matalalla roikkuviin hedelmiin ei haluttu alun perinkään tyytyä”, kertoo Gaian johtava asiantuntija Anna Kumpulainen.

Lisätietoja:

  • Gaia / johtava asiantuntija Anna Kumpulainen, gsm 041 545 8859
  • Veikkaus / yhteiskuntavastuuasiantuntija Pauliina Siiskonen, gsm 040 674 3354