Back 20.04.2009

The Finnish Natural Resources Strategy aims for well-being and competitiveness (in Finnish)

Suomen uusi kansallinen luonnonvarastrategia on julkistettu ja luovutettu pääministeri Matti Vanhaselle. Strategia vastaa luonnonvarojen lisääntyvän maailmanlaajuisen käytön haasteeseen. Se kannustaa kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristövastuuta korostavaan luonnonvara-ajatteluun.

Gaia kokosi Sitran toimeksiannosta strategian tueksi heikkoja signaaleja. Gaia kuvasi mahdollisia tulevaisuuden tilanteita sekä tietoa luonnonvarojen käyttöön liittyvistä strategioista ja ohjauskeinoista.
Luonnonvarastrategiassa esitetään, että luonnonvaradiplomatia integroidaan osaksi ulkopolitiikkaa, etenkin kauppa- ja kehityspolitiikkaa sekä laajan turvallisuuden politiikkaa. Luonnonvarakysymykset otetaan myös osaksi kansallista EU-strategiaa.
Strategia painottaa luonnonvarojen älykästä käyttöä. Innovatiivisuus sekä kestävä ja vastuullinen toiminta ovat olennainen osa tulevaisuuden menestystä. Luonnonvaroja voidaan hyödyntää monipuolisen hyvinvoinnin lähteenä ja luoda kestävää yritystoimintaa, mikä turvaa myös luontoa ja sen monimuotoisuutta.
Sitran vetämässä strategiatyössä oli mukana laaja joukko politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen, järjestöjen sekä median edustajia.

Lisätietoja:

  • Eeva Hellström, projektinjohtaja kansallinen luonnonvarastrategia, puh. 050 351 2412, etunimi.sukunimi@sitra.fi
  • Sirkka Hautojärvi, strategiaryhmän puheenjohtaja, puh. 050 590 6809, etunimi.sukunimi@elisanet.fi
  • Gaia / Mari Hjelt, puh. (09) 6866 6240, puh. 040 823 6991, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Kansallinen luonnonvarastrategia ”Älykkäästi luonnon voimin” ja taustaraportti: www.sitra.fi/luonnonvarastrategia