Back 07.01.2015

The City of Vantaa assesses safety risks in the Aviapolis area (in Finnish)

Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa sijaitseva Aviapolis on Vantaan kaupungin tär-keimpiä kehityskohteita. Gaia on valittu arvioimaan alueen suuronnettomuusvaarallisiksi luokiteltujen tuotantolaitosten turvallisuusriskit.

Aviapolis on voimakkaasti kehittyvä työpaikka-alue, jonka kehittäminen on Vantaan kaupungille tärkeää. Alueelle ollaan laatimassa yleiskaavaa täsmentävää, asemakaavoitusta ja erillishankkeita ohjaavaa kaavarunkoa. Tavoitteena on jopa 60 000 työpaikan ja 20 000 asukkaan sijoittuminen suunnittelualueelle.

Suunnittelualueella ja sen lähistössä sijaitsee useita vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia laitoksia. Laitokset ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnassa, ja osalle niistä on määritelty niin sanottu konsultointivyöhyke. Ryhdyttäessä vähäistä merkittävämpään maankäytön muutokseen konsultointivyöhykkeellä tulee kaavatyön yhteydessä pyytää asiantuntijalausunto pelastuslaitokselta ja edelleen Tukesilta.

Onnettomuusriskin huomioon ottaminen kaavoituksessa sisältyy valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksiin. Myös viimeaikainen hallinto-oikeuskäytäntö on ottanut onnettomuusvaarat vakavasti: useita turvattomina pidettyjä kaavoja on laadintavaiheessa kumottu.

Gaian selvityksen tavoitteena on tuottaa kaavarunkotyön pohjaksi perusteltu näkemys alueen suuronnettomuusvaarallisiksi luokiteltujen tuotantolaitosten ja muiden mahdollista vaaraa aiheuttavien toimintojen onnettomuusriskeistä ja niiden vaikutuksista suunnittelualueelle. Lisäksi tavoitteena on esittää, miten nykyinen toiminta ja tuleva maankäyttö alueella sovitetaan yhteen.

Lisätietoja:

  • Tuomas Raivio, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, +358 40 509 3545, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting, +358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi