Back 08.09.2015

The city of Rauma is seeking growth with cooperation, reforms and positive attitude (in Finnish)

Rauma aikoo kääntää teollisen rakennemuutoksen kestäväksi kasvuksi tekemällä tiivistä yhteistyötä yritysten, valtion sekä koulutussektorin kanssa. Kaupungin tavoitteena on olla lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta. Gaia on tukenut Rauman kaupunkia Rauman henki -toimintamallin kehittämisessä.

Rauman kaupunki aikoo selättää rakennemuutoksen sekä parantaa kilpailukykyään ja työllisyystilannettaan. Keinovalikoimaan kuuluvat laajasti osallistava yhteistyö, yritysmyönteisyys, tehokkaat lupaprosessit sekä toimintatapojen räätälöiminen ketterästi ja tehokkaasti.

Työn tähänastisia tuloksia ja tulevaisuudennäkymiä esiteltiin Tarinoita Raumalta -seminaarissa 8.9.2015. Tilaisuudessa kaupungin, valtion ja raumalaisten yritysten edustajat pohtivat, mitä askelia kestävä kasvu seuraavaksi vaatii Rauman kaupungilta, yrityksiltä sekä koko Suomelta. Gaia osallistui seminaarin ohjelman ja esitysten valmisteluun.

Rauman henki -toimintamallin ytimessä on alueen tekeminen houkuttelevaksi yrityksille ja kaupungin yrittäjämyönteisyyden parantaminen. Työ kantaa jo hedelmää: uusia yrityksiä syntyy, nykyiset investoivat ja kaupunkiin on muodostunut uusia yritysyhteisöjä.

”Kestävä kuntatalous tarvitsee menestyviä yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja investoivat. Yritykset päättävät, mutta kaupunki voi tukea yritysten päätöksentekoa ja luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia”, Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

”Rauma on osoitus yrittäjämyönteisyyden suuresta merkityksestä. Sääntely-ympäristö antaa mahdollisuuksia joustavillekin käytännöille, mikäli osaamista ja yhteistyötahtoa löytyy”, sanoo Tarinoita Raumalta -seminaarin fasilitaattori ja Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Rauma haluaa myös tarjota toimintamallissa syntyvät hyvät käytännöt avaukseksi kansalliseen keskusteluun kuntien yritysilmapiirin ja toimintaympäristön parantamisesta.

Esimerkkejä Rauman henki -toimintamallista

  • Seaside Industry Park on Rauman telakka-alueelle perustettu teollisuuspuisto, jonka yritykset tekevät yhteistyötä ja saavat kilpailuetua yhteisestä toimintaympäristöstään. Kaupungin perustama kiinteistöyhtiö tarjoaa puiston yrityksille muun muassa yhteisen ympäristöluvan. SeeSafe-toimijaverkoston kautta pk-yritykset saavat varmuuden toiminnan turvallisuudesta sekä säästöjä keskitetystä HSSE-johtamisesta. Malli on Suomessa ensimmäinen ja monistettavissa muuallekin.
  • Lakarin uudelle yritysalueelle houkutellaan monenlaisia yrityksiä. Lakarissa ja laajemmin koillisella teollisuusalueella yrityksille kaavaillaan mahdollisuuksia teollisiin symbiooseihin energiantuotannossa ja polttoaineiden valmistamisessa.
  • Rauma on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) ja tuottaa aktiivisesti tietoa kaupungin ja yritysten hiilijalanjäljestä.
  • Rauma on tehnyt yhteistyötä Sitran kanssa pk-yritysten resurssitehokkaan toiminnan kehittämiseksi.
  • Rauman seudulle on perustettu pääomasijoitusrahasto, jossa on mukana julkisia tahoja, paikallisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Tavoitteena on vaikuttaa sijoitustoiminnalla Rauman seudun ja työssäkäyntialueen työllisyyteen, elinvoimaan ja kehitykseen. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä Suomessa.

Lisätietoja:

  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting, +358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Ylva Gilbert, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, +358 400 756 358, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Anna Hillgren, asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 504 2440, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Kari Koski, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki, + 358 500 757 567