Back 15.09.2016

Sustainable business is profitable business

Aidosti vastuullinen liiketoiminta ei ole viherpesua, vaan esimerkiksi kaukonäköistä varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin liiketoimintaympäristössä, Gaia Groupin toimitusjohtaja Juha Vanhanen muistuttaa Kuntarahoituksen Huomisen tekijät -asiakaslehdessä.

Vastuullisuus on yksi organisaatioiden viestinnän väärinymmäretyimmistä termeistä. Suuri yleisö yhdistää vastuullisuuden helposti markkinointikampanjoihin ja tempauksiin, joissa yritykset kehuvat itseään usein varsin pienimuotoisista panostuksistaan ympäristön hyvinvointiin. Ei ihme, että vastuullisuutta pidetään usein pelkkänä viherpesuna.

Todellisuudessa yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kuitenkin yksinkertaisesti sitä, että yritys kantaa vastuunsa toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiin. Vastuullisella liiketoiminnalla on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön kestävyys.

Vastuullisuuden käsite on keskiössä Kuntarahoituksen asiakaslehden Huomisen tekijät tuoreessa numerossa, jonka artikkeliin Vastuullinen toiminta tuo kilpailuetua on haastateltu myös Gaia Groupin toimitusjohtajaa Juha Vanhasta.

”Pitkällä tähtäimellä vastuullinen liiketoiminta on yrityksen arvolle ja arvon nousulle olennainen asia. Lyhyellä tähtäimellä panostukset vastuulliseen liiketoimintaan saattavat tuoda yritykselle lisäkustannuksia”, Vanhanen kertoo.

Juha Vanhanen kertoo artikkelissa muun muassa näkemyksistään vastuullisuusraportoinnista sekä rahoitusalan roolista suoritettaessa investointeja, joilla varmistetaan esimerkiksi puhtaan energian ja veden saatavuus tulevaisuudessa.

Kaikkein merkittävimpinä vastuullisen liiketoiminnan edistäjinä Vanhanen pitää kuitenkin jatkuvasti valistuneempia kuluttajia.

”Kuluttajien valta on suurempi kuin koskaan. Mitä enemmän he haluavat ostaa kestäviä tuotteita, sitä enemmän tulee voimaa niiden markkinoihin”, Vanhanen sanoo.

Linkit