Back 27.02.2014

Students to evaluate environmental projects (In Finnish)

Gaia ja Nuorten akatemia uudistavat ympäristöhankkeiden arviointimenetelmiä. Gaia vastaa ympäristöministeriön vihreän talouden kokeiluhankkeiden arvioinnista vuonna 2014, ja Nuorten Akatemia on rekrytoinut arvioinnin havainnoijiksi 18 nuorta opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Arvioitavina on kahdeksan kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä sekä kuusi kestävää kulutusta edistävää hanketta, joista osa on edelleen käynnissä. Nuorten tehtävänä on tutustua hankkeisiin, haastatella projektipäälliköt, vierailla hankeorganisaatioissa sekä osallistua arviointitiedon analysointiin. Gaia kantaa kokonaisvastuun arvioinnista.

”Hankeyhteistyö nuorten kanssa on Gaialle uusi toimintamuoto. Nuorten osaamisen hyödyntäminen on innovatiivinen tapa tehdä arviointityötä. Odotamme nuorten tuovan uusia näkökulmia ja rakentavaa kritiikkiä vihreän talouden hankkeisiin”, toteaa johtaja Mari Hjelt Gaiasta.

”Nuorten Akatemia tarjoaa nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Toivomme, että mielenkiintoisen työkokemuksen lisäksi osallistuminen hankearviointiin edesauttaa nuorten tulevia työllistymismahdollisuuksia”, kertoo yhteyspäällikkö Sari Kuvaja Nuorten Akatemiasta.

Ympäristöministeriö rahoittaa kokeilu- ja kehittämishankkeita vuosina 2012–2014 osana vihreän talouden edistämistä. Hankkeiden tavoitteena on ympäristöhyödyn lisäksi edistää uutta liiketoimintaa sekä olla innovatiivisia. Yhteensä hankkeisiin on käytetty vuosina 2012–2013 noin 2,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

  • Johtaja Mari Hjelt, Gaia, +358 40 823 6991 etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Yhteyspäällikkö Sari Kuvaja, Nuorten Akatemia ry, +358 44 416 5494, etunimi.sukunimi@nuortenakatemia.fi