Back 03.05.2010

Smart energy to boost Finland’s competitiveness (in Finnish)

WWF Suomen tänään julkistama ja Gaian laatima raportti esittää, miten Suomen kilpailukykyä voidaan edistää tehokkain ja kestävin energiatoimin.

Gaia selvitti WWF Suomen toimeksiannosta, miten energiatehokkuuden, älykkään energiankäytön ja uusiutuvien energialähteiden – eli älyenergian – edistäminen vaikuttaisi Suomen kilpailukykyyn. Kilpailukykyä edistää parhaiten panostaminen osaamisvaltaisiin ja uutta teknologiaa hyödyntäviin aloihin. Energia-alalla Suomen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi teollisuuden energiatehokkuusratkaisut, tuulivoiman ja bioenergian tuotantoketjut sekä älykkäät sähköverkot ja sähköautojen latausjärjestelmät.

Selvityksen mukaan Suomella on hyvät edellytykset tehostaa energiankäyttöä kotimarkkinalla ja lisätä panostuksia kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Raportin maltilliset energiankulutusarviot perustuvat energiaintensiivisen teollisuustuotannon vähenemiseen, palvelusektorin kasvuun, energiatehokkuuden parantumiseen ja älykkäiden sähköverkkojen tuomiin säästömahdollisuuksiin. Gaian laskelmien mukaan sähkönkulutus vuonna 2050 jää alle 70 terawattitunnin (81 TWh vuonna 2009). Vuoden 2050 sähkönkulutus suhteessa nykytilaan voidaan kattaa seuraavin toimenpitein:

  • Tehostetaan kansantalouden sähkönkäyttöä noin 10–15 TWh
  • Lisätään tuulivoimaa 20–25 TWh
  • Lisätään vesivoimaa 1–2 TWh
  • Lisätään bio- ja aurinkoenergiaa 20–25 TWh

”Suomen energiankulutus näyttää vääjäämättä kääntyvän laskuun teollisuuden rakennemuutoksen, energiatehokkuutta edistävien EU-normien ja myöhemmin liikenteen sähköistymisen myötä. Kulutus voidaan kokonaisuudessaan kattaa kestävästi uusiutuvilla energialähteillä. Tässä energia-alan murroksessa Suomelle on tarjolla mahdollisuus synnyttää kestävää talouskasvua ja parantaa työllisyyttä”, toteaa Gaian johtava asiantuntija Iivo Vehviläinen.

Selvityksen lähtökohtana käytettiin laajaa, riippumattomista lähteistä koottua aineistoa.

Lue raportti Suomelle kilpailukykyä älyenergiasta (pdf) (1.4 MB)

Lisätietoa:

  • Iivo Vehviläinen, johtava asiantuntija, 050 345 3705, iivo.vehvilainen@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +41-79-472 6909, pasi.rinne@gaia.fi