Back 12.06.2017

Significant potential for promoting circular economy in South West Finland (in Finnish)

Varsinais-Suomen keskeisimmät kiertotalouden potentiaalit löytyvät maatalouden sivuvirroista, joista voidaan tuottaa energiaa ja kierrätysravinteita. Näiden potentiaalien hyödyntäminen vähentäisi merkittävästi maakunnan riippuvuutta tuontipolttoaineista ja -lannoitteista. Tulokset käyvät ilmi Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin ja Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n Gaia Consulting Oy:ltä tilaamasta selvityksestä Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta.

Maatalouden sivuvirroista tuotetulla biokaasulla voitaisiin korvata noin 13 prosenttia alueen henkilö- ja pakettiautoliikenteen tarvitsemasta polttoaineesta. Vaihtoehtoisesti syötteitä voitaisiin ohjata biohiilen ja pyrolyysiöljyn tuotantoon. Näillä voitaisiin laskennallisesti korvata maakunnan kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö sekä 5 prosenttia kivihiilen käytöstä teollisen mittaluokan voimalaitosten energiantuotannossa.

”Suuri potentiaali löytyy myös maatalouden ravinnekierrätyksessä, sillä kierrätyslannoitetuotannolla voidaan korvata viidennes maakunnan typpilannoitteista ja kolmannes fosforilannoitteista”, toteaa Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy:stä.

Lisätietoja