Back 27.02.2009

Significant climate project starting in China (in Finnish)

Suomi ja kiinalainen ympäristöalan yritys allekirjoittivat tänään Pekingissä sopimuksen uusiutuvan energian hankkeesta. Suomi ostaa kiinalaiselta Beijing Hebayi Ecological Energy Development Co Ltd -nimiseltä yritykseltä hankkeesta syntyviä kasvihuonekaasujen päästövähenemiä. Hunanin maakunnassa toteuttava biokaasuhanke edistää kestävää kehitystä usealla tavalla.

Suomalainen kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö Gaia suunnitteli hankkeen kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on korvata hiilen käyttö 210 000 kotitaloudessa biokaasureaktoreilla ja kaasuliesillä. Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi hanke kehittää paikallisten asukkaiden elämänlaatua ja terveydentilaa, sillä siinä mukana olevien kotien sisäilman laatu paranee selvästi. Hankkeessa sivutuotteena syntyvällä ympäristöystävällisellä lannoitteella voidaan myös korvata kemiallisia lannoitteita.

Suomi ostaa hankkeen kautta kiinalaiselta ympäristöalan yritykseltä kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä vuosina 2009-2012 vajaat 0,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia ja vuosina 2013-2018 vajaat 0,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Kaupassa käytetään Kioton ilmastosopimuksen niin sanottua puhtaan kehityksen mekanismia. Mekanismin ideana on, että teollisuusmaa voi rahoittaa päästöjen vähennystä kehitysmaassa ja hyödyntää toteutuneet päästövähenemät kompensoimaan omia päästöjään. Hankkeiden kautta viedään samalla kehitysmaihin puhtaan tuotannon teknologiaa.

Kehitysmaissa toteutettavat ilmastohankkeet ovat merkittävä keino hillitä ilmastonmuutosta. Ne ovat myös tuntuva tulonlähde kehitysmaille. Vuonna 2008 Kioton pöytäkirjan mukaisia päästövähennystodistuksia ostettiin kehitysmailta 24 miljardilla eurolla.

Tällä hetkellä vastaavia teollisuusmaiden rahoittamia, rekisteröityjä ilmastohankkeita toimii kehitysmaissa noin 1300. Niiden avulla on vähennetty kasvihuonekaasujen päästöjä 250 miljoona tonnia, eli yli kolme kertaa Suomen päästöjen verran. Vuoteen 2012 mennessä hankkeilla arvioidaan saavutettavan 1,4 miljardin tonnin päästövähennykset.

Lisätietoja:

  • Gaia / hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne, pasi.rinne@gaia.fi, gsm +41 79 472 69 09
  • Gaia / toimitusjohtaja Juha Vanhanen, juha.vanhanen@gaia.fi, gsm 050 564 1889