Back 11.07.2013

Proposal for Social Contract for Sustainability has been made (in Finnish)

Suomessa on lähdetty ensimmäisenä maailmassa toteuttamaan uudenlaista lähestymistapaa kestävän kehityksen edistämisessä. Ehdotus eri tahojen yhteiseksi sitoumukseksi on nyt valmis kommenttikierrokselle.

Kansallisten suunnitelmien ja strategioiden sijaan Suomessa valmistellaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, johon pyritään saamaan mukaan kaikki keskeiset yhteiskunnalliset toimijat. Yhteiskuntasitoumus sisältää yleiset kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet. Yhteiskuntasitoumukseen osallistuvat tahot tekevät lisäksi omia konkreettisia toimenpidesitoumuksiaan tavoitteiden edistämiseksi käytännössä.

Yhteiskuntasitoumusehdotuksen laati 18 toimijatahon edustajista koostunut työryhmä, joka aloitti työnsä helmikuussa 2013. Mukana ovat muun muassa elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä. Gaia on fasilitoinut ryhmän työtä kevään ajan.

Ehdotuksessa on tunnistettu kahdeksan keskeistä tavoitetta kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa. Nämä tavoitteet ovat:

  • Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
  • Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta
  • Työtä kestävästi
  • Hiilineutraali yhteiskunta
  • Luonnonvarojen kantokyvyn huomioiva kulutus
  • Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
  • Resurssiviisas talous
  • Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Ehdotus valmistui kesäkuun lopussa ja se kiertää kommentoitavana kesän ajan. Syksyllä 2013 se viedään käsiteltäväksi Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan.

Uutinen Ympäristöministeriön sivuilla: Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi on valmis

Lisätietoja:

  • Sanna Ahvenharju, vanhempi asiantuntija, +358 50 322 8341, etunimi.sukunimi@gaia.fi