Back 13.03.2017

Municipality of Lieto develops the Avanti-Tuulissuo industrial park (in Finnish)

Liedon kunta käynnisti työn Avanti-Tuulissuon yritysalueen kehittämiseksi valtakunnallisesti tärkeänä yrityspuistona. Kauppalehden erikoisliitteessä 8.3. esiteltiin alue, sekä yrityspuistojen kehittämisen hyötyjä.

Gaia kehittää teollisia alueita ja yrityspuistoja monissa Suomen kunnissa. Tässä joukossa Lieto on elinkeinotoiminnaltaan poikkeuksellisen monipuolinen. Samalla se edustaa tyypillistä suomalaista, vähitellen rakentunutta työpaikka-aluetta.

Gaian kokemusten mukaan julkinen valta voi auttaa monilla tavoin yrityspuiston ja sen toimijoiden menestymistä. Tällöin tavanomaisempien yrityskehittämisen palveluiden rinnalla toteutetaan politiikkaa, joka mahdollistaa, katalysoi ja tukee yritysten yhteistyötä. Hyvä hallinto mahdollistaa kasvun ja asettaa toiminnalle rajat, jotka turvaavat toiminnan.

Lisätietoja