Back 07.02.2017

More effective healthcare through digitalization

Elisa julkaisi viime viikolla tiedotteen ”Etämittauksella miljoonien hyötypotentiaali astman diagnosoinnissa”, jossa kerrottiin juuri valmistuneen selvityksen tuloksista. Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella astman perusterveydenhuollon digitalisoinnin yhteiskunnallisia vaikutuksia Hämeenlinnassa sekä arvioida hyötypotentiaalia koko Suomessa. Gaian ja Nordic Healthcare Group (NHG) yhteistyössä Elisan ja Hämeenlinnan kanssa tekemän selvityksen tulokset osoittautuivat erittäin lupaaviksi.

Selvityksessä tutkittiin millaisia taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia hyötyjä etämittauksen käyttö voi tuottaa astmapotilaiden hoidossa. Tulokset osoittavat, että potilaiden kotona suorittamat etämittaukset voivat nopeuttaa astman diagnosointia ja säästää yli 27 prosenttia terveydenhuollon kuluja, mikä pelkästään perusterveydenhuollon piiriin kuuluvan astman diagnosoinnin osalta tarkoittaa yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Ajansäästön kautta terveydenhuoltohenkilökunnan työpanosta voitaisiin käyttää esimerkiksi jonotusaikojen lyhentämiseen.

Tärkeänä osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia ovat myös digitalisoinnin ympäristövaikutukset. Pelkästään astmaan liittyvän hoitoprosessin osalta tulokset osoittavat, että hyötypotentiaali myös ympäristön suhteen on merkittävä. Hiilidioksidipäästäjä voidaan vähentää 12 %, muovijätteen määrää jopa 99 % ja energiaa voidaan säästää 12 %.

Selvitystyön tuloksista järjestetään avoin webinaari 14.2. klo 12.30-13.00. Webinaariin voit ilmoittautua täältä.

Lisätietoja