Back 02.09.2016

Material and energy balance revealing the opportunities of circular economy in Kilpilahti, Porvoo

Porvoon Kilpilahden teollisuuspuiston kehittyminen kohti maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymää etenee. Gaia Consulting Oy ja Neste Jacobs Oy ovat kuluneen vuoden aikana yhdessä Porvoon kaupungin, Posintra Oy:n ja alueiden yritysten kanssa luoneet alueelle uuden bio- ja kiertotalouden edelläkävijyyteen tähtäävän vision ja kehittäneet erilaisia liiketoimintamalleja vision tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraavana vuorossa on alueen yritysten yhteisen materiaali- ja energiataseen muodostaminen ja tätä kautta kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistaminen.

Posintran nyt käynnistämän ja Gaia Consultingin ja Neste Jacobsin toteuttaman selvityksen tavoitteena on luoda selkeä ja yhtenäinen näkemys Kilpilahden alueen keskeisten yritysten yhteisestä materiaali- ja energiataseesta. Taseeseen pohjautuen selvitetään kaikkien toimijoiden keskeisimmät hukkamateriaali- ja -energiavirrat ja näiden kokonaispotentiaali kiertotalouden ja resurssitehokkuuden näkökulmasta. Virtojen kokonaispotentiaalin kautta määritetään alueen taloudelliset lisäarvon luonnin kohteet ja hyödyntämismahdollisuudet uuden, erityisesti bio- ja kiertotalousliiketoiminnan aikaansaamiseksi.

Kilpilahti toimii koko Suomen pilottikohteena teollisuuspuiston yhteiselle materiaalikatselmukselle, johon liittyvää metodologiaa Gaia kehittää yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Teollisuuspuiston materiaalikatselmuksessa muodostetaan monen toimijan yhteinen materiaali- ja energiatase ja pyritään tätä kautta tunnistamaan taseesta tehostamiskohteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi jätteenkäsittelykustannusten alentamiseen, sivuvirtojen nykyistä laajempaan hyödyntämiseen tai ostettujen raaka-aineiden korvaamiseen kierrätysraaka-aineilla. Teollisuuspuiston yhteinen materiaalikatselmus on uusi avaus yritysten ja niiden välisen materiaalitehokkuuden parantamiseen ja siirtymiseen kohti kiertotaloutta.

Tuloksia menetelmän pilotoinnista sekä Kilpilahden alueen uusista materiaali- ja energiavirtojen synergiamahdollisuuksista saadaan alkuvuodesta 2017.

Lisätietoja

  • Tiina Pursula, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, puh. ++358 40 514 9507, etunimi.sukunimi@gaia.fi