Back 23.10.2013

Geothermal energy best suited for new Pavilion at Verkatehdas Arts & Congress Center (in Finnish)

Gaian selvitys puoltaa Hämeenlinnan Verkatehtaalle rakennettavan Paviljongin energiaratkaisuksi maalämpöä. Innopark Programmes Oy:n ja Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan tilaamalla selvityksellä haettiin edullista ja mahdollisimman ympäristöystävällistä energiavaihtoehtoa.

Maalämpö yhdistettynä kompressorikylmälaitteeseen osoittautui taloudellisesti kannattavimmaksi energiantuotantomalliksi Hämeenlinnan Verkatehtaan alueelle suunniteltuun Paviljonkiin. Lisäksi maalämmön ilmastovaikutukset olisivat Paviljongissa kaukolämpöä pienemmät.

”Maalämpöpumppua kannattaa yleensä hyödyntää sekä lämmittämiseen että jäähdyttämiseen, mutta Paviljongin jäähdytystehon tarve on ajoittain niin suuri, että maalämpöpumpun rinnalle on kannattavampaa ottaa erillinen kompressorikylmälaite”, kertoo Gaian vanhempi asiantuntija Aki Pesola.

Paviljongille etsittiin energiantuotantomallia, jossa sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergia tuotetaan lähellä loppukulutuspaikkaa. Selvityksessä tutkittiin maalämmön ja kaukolämmön lisäksi myös aurinkosähköjärjestelmää ja vesistölämpöä sekä erilaisia yhdistelmäratkaisuja. Aurinkosähkön tuottaminen Paviljongissa todettiin kiinnostavaksi ratkaisuksi, mikäli järjestelmälle saadaan työ- ja elinkeinoministeriön 30 prosentin investointituki.

“Energiaselvitys on yksi tärkeä osa Paviljonki-hankkeen esiselvityksiä. Hyödynnämme sitä niin tulevassa arkkitehtuurikilpailussa kuin Paviljongin käyttötalouden suunnittelussa. Järkevä investointi ja edulliset energiakulut hyödyttävät aikanaan asiakkaitakin edullisempina vuokrina”, sanoo Verkatehtaan toimitusjohtaja Jouko Astor.

Hämeenlinnan Verkatehtaan uuden Paviljongin on tarkoitus tarjota lisää tilaa näyttelyiden, kongressien ja juhlien järjestämiseen. Rakennus valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan 2015–2016.

Verkatehtaan energiaselvitys on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Kestävä asuminen ja ympäristö -hanketta eli K-EASY-hanketta. Innopark Programmes on yksi hankkeen toteuttajista.

Lisätietoja:

  • Vanhempi asiantuntija Aki Pesola, puh. +358 50 543 1331, etunimi.sukunimi@gaia.fi