Back 08.06.2009

Gaia Screener tool for chemical hazard, risk and compliance assessment launched (in Finnish)

Gaia Consulting on kehittänyt yhdessä globaalien kemikaalivalmistajien ja kemikaaleja käyttävien yritysten kanssa uuden työkalun kemikaalien riskienhallintaan. Gaia Screener -työkalun avulla voidaan arvioida kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä. Samalla varmistetaan, että riskienhallinta kohdistuu oikeisiin kohtiin ja että kemikaalien käyttö on Euroopan unionin REACH-vaatimusten mukaista. Työkalu sopii kaikille yrityksille, jotka käyttävät kemikaaleja.

REACH-asetus on lisännyt yrityksien tarvetta kemikaalien riskienhallintaan. Gaia Screener -työkalun avulla uudet vaatimukset voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Se auttaa toimimaan myös turvallisuutta ja työterveyttä koskevien suositusten sekä ympäristölupien mukaan.

Gaia Screener -työkalun avulla saa helposti ja nopeasti tietoa yrityksen käyttämien kemikaalien riskien tasosta ja laadusta. Työkalu auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestelmällistä riskienhallintaa sekä tunnistamaan kemikaalit ja prosessit, joissa riskit ovat korkeimmat.

Työkalu ei vaadi asiantuntemusta kemikaaleista tai riskienhallinnasta. Käyttö säästää asiantuntijoiden aikaa: yhden kemikaalin arviointi vie noin 5 minuuttia. Työkaluun syötetään perustiedot kustakin yrityksen käyttämästä kemikaalista. Vaaran ja riskin arviointi perustuu yrityksen määrittelemiin kynnysarvoihin. Tulokset tukevat turvallisuustavoitteiden asettamista ja seurantaa. Tiedot tallentuvat tietokantaan, ja niitä on helppo päivittää. Työkalu räätälöidään yrityksen toimintaa ja tarpeita vastaavaksi. Raportit soveltuvat riskiviestintään niin viranomaisille kuin yrityksille.

Lisätietoa:

  • Gaia Screener -esittelysivu (englanniksi)
  • Liiketoimintajohtaja Ylva Gilbert, gsm 0400 756 358, etunimi.sukunimi@gaia.fi