Back 08.05.2014

Gaia participated in forming the Finnish bioeconomy strategy (in Finnish)

Hallitus julkaisi 8.5.2014 Suomen biotalousstrategian. Sen tavoitteena on kasvattaa biotaloutta ja luoda Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Gaia osallistui biotalousstrategian valmisteluun.

Suomen biotalousstrategian tavoitteena on, että Suomessa syntyy kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin. Biotaloudella pyritään luomaan sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia Suomeen.

Hallituksen tavoitteena on kasvattaa Suomen biotalouden tuotos nykyisestä noin 60 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla vauhditetaan Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvualoilla eli biotaloudessa ja cleantechissä. Biotalousstrategian tavoitteeksi on asetettu myös luonnon ekosysteemien turvaaminen.

”Suomella on loistavia menestystarinoita esimerkiksi metsäteknologian viennissä. Voimme saavuttaa samankaltaista menestystä myös uusilla biotalouden ratkaisuilla, mutta uuden liiketoiminnan synnyttämisessä tarvitaan rohkeita kokeiluja ja riittävä alkupääoma”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

”Biotalous ei ole pelkästään raaka-aineiden käsittelyä ja teknologiaa, vaan yhä enemmän myös aineettoman pääoman hyödyntämistä. Tieto on valtti myös biotaloudessa”, Vanhanen lisää.

Suomen biotalousstrategia syntyi useiden ministeriöiden, VTT:n ja Sitran yhteistyönä, ja Gaia toimi strategiaprosessin tukena.

Lisätietoa: