Back 21.04.2016

Gaia evaluates bioeconomy and cleantech in Finland (in Finnish)

Gaia arvioi Suomen biotalous- ja cleantech-strategioiden vaikuttavuutta ja Suomen roolia näiden alojen kansainvälisenä edelläkävijänä yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa.

Työssä tarkastellaan Suomen biotalous- ja cleantech-strategioita: kuinka ne on pantu käytäntöön, ovatko niissä asetetut toimenpiteet toteutuneet ja millainen vaikuttavuus niillä on ollut sekä mitä pullonkauloja on toteuttamisen esteenä.

Lisäksi arvioidaan Suomen kansainvälistä edelläkävijäasemaa biotalous- ja cleantech-aloilla. Erityisesti tarkastellaan Suomen vahvoja osaamisalueita, nostetaan niiltä esiin hyviä esimerkkejä ja tunnistetaan näistä esimerkeistä kansainväliseen edelläkävijyyteen johtaneita tekijöitä, kuten onnistuneita referenssihankkeita tai toimivia kumppanuuksia.

Strategioiden taloudellisia vaikutuksia arvioidaan esimerkiksi yritysten liikevaihdon, viennin kasvun ja uusien työpaikkojen syntymisen näkökulmasta. Myös cleantechin ja biotalouden ympäristövaikutuksia sekä puhtaiden ratkaisujen edistämistä kartoitetaan. Arviointien päätteeksi strategioihin tehdään parannusehdotuksia.

”Cleantechissä ja biotaloudessa on suomalaisyrityksille paljon kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Monella yrityksellä on innovatiivisia ja kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja esimerkiksi puhtaaseen ilmaan ja veteen sekä kestävään resurssien käyttöön liittyviin haasteisiin. Suomelle on tärkeää luoda määrätietoisesti edellytyksiä näihin aloihin liittyvän liiketoiminnan kasvulle ja kehittymiselle”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Luoma Gaiasta.

Gaialla on pitkä kokemus politiikkatoimien, strategioiden ja rahoituksen vaikuttavuuden arvioinnista. Arvioinneissa on aina tulevaisuuteen suuntautunut ja tärkeimpiä kehityskohteita ja -mahdollisuuksia tunnistava ote. Gaia on myös vahva cleantechin ja biotalouden osaaja, joka toimii yritysten kumppanina liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä.

Hanke alkoi helmikuussa 2016 ja valmistuu syyskuussa 2016.

Lisätietoja:

  • Pasi Rinne, puheenjohtaja, Gaia Consulting, puh. + 358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Päivi Luoma, johtava asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 430 8866, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Tea Miller, asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 463 0373, etunimi.sukunimi@gaia.fi