Back 22.02.2012

Gaia analyses the impacts of the university reform in Finland

Maaliskuussa julkaistava selvitys valottaa yliopistomaailmaan vahvasti vaikuttaneen muutoksen onnistumisia ja kipukohtia.

“Yliopistolain muutosten arviointi on erittäin mielenkiintoinen ja merkityksellinen tehtävä. Alustavien tulosten mukaan vaikutukset Suomen yliopistomaailmaan eivät ole yksiselitteisiä. On tärkeää, että yliopistolain uudistusta arvioidaan jo nyt uuden lain alkutaipaleella. On kuitenkin olennaista, että tätä yliopistomaailman vuosikymmeniin merkittävintä uudistusta tarkastellaan myös pitkällä aikavälillä. Näin voidaan arvioida suomalaisen yliopistonmaailman kehitystä ja luoda tulevaisuuden suuntaviivoja laadukkaalle, vaikuttavalle ja kansainvälisesti arvostetulle tutkimukselle ja opetukselle sekä hyvälle yliopistohallinnolle”, selvityksen tekoon osallistunut vanhempi asiantuntija Johan Lunabba Gaiasta sanoo.

Suomalaisten yliopistojen taloudellista ja hallinnollista itsenäisyyttä lisännyt yliopistolaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa. Gaia arvioi parhaillaan yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Innovus Oy, ja sen lopulliset tulokset julkistetaan maaliskuussa.

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm 0400 464 127, pasi.rinne(at)gaia.fi