Back 19.01.2012

Gaia analyses: District heating is the most cost-effective solution in the new Koukkuranta neighbourhood (in Finnish)

ECO2-hankkeen, Vuores-projektin ja Tampereen Kaukolämpö Oy:n Gaialta tilaama selvitys Koukkurannan lämpöenergiaratkaisuista osoitti, että perinteinen kaukolämpö on kustannustehokkain ratkaisu Koukkurannan alueella.

”Uusia asuntoalueita suunniteltaessa on tärkeää tehdä energia- ja ilmastovertailu osana kaavatyötä. Kaavoituksella on merkittävä vaikutus eri energiaratkaisujen soveltuvuuteen ja kannattavuuteen. Järkevillä energiaratkaisuilla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä ja pienentää asuinalueen ilmastovaikutuksia”, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen, yksi selvityksen tekijöistä, sanoo.

Gaian tekemässä selvityksessä tutkittiin kaukolämmön ja vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien taloudellisuutta ja hiilijalanjälkeä Koukkurannan asemakaava-alueella sekä rakennusten energiatehokkuuden paranemisen vaikutusta kaukolämmön kilpailukykyyn. Tarkasteltuja ratkaisuja olivat perinteinen kaukolämpö, kevytkaukolämpö, korttelikohtainen maalämpö sekä tehokkaalla lämmön talteenotolla varustettu sähkölämmitys.

Tutkituista lämmitystapavaihtoehdoista perinteinen kaukolämpö osoittautui kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi koko Koukkurannan alueella. Kevyt kaukolämpö, joka perustuu matalampaan lämpötilaan ja muoviputkilla toteutettuun lämpöverkkoon, osoittautui lähes yhtä kustannustehokkaaksi ratkaisuksi kuin perinteinen kaukolämpö. Korttelikohtainen maalämpöratkaisu osoittautui kaukolämpöä kalliimmaksi vaihtoehdoksi kaikilla alueilla. Sähkölämmityksen soveltuvuutta tarkasteltiin ainoastaan passiivienergia- ja lähes nollaenergiataloissa.

Kustannustarkastelussa, jossa ei otettu huomioon lämmönjakojärjestelmän kustannuksia, sähkölämmitys oli kaikissa tapauksissa kaikkein kallein ratkaisu. Mikäli asiaa tarkastellaan asiakasnäkökulmasta ja tarkastelussa otetaan huomioon se, ettei sähkölämmitetyssä talossa tarvitse investoida vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, sähkölämmitys on kilpailukykyinen ratkaisu etenkin passiivienergiatalossa. Omakotitalokohtainen maalämpöjärjestelmä on pientalovaltaisella alueella kilpailukykyinen lämmitystapa, etenkin jos se toteutetaan osatehomitoituksella ja laskennassa otetaan huomioon investoinnille myönnettävät tuet ja verohelpotukset.

Selvityksen perusteella alueen maankäytön tehokkuus vaikuttaa energian kulutuksen lisäksi lämmitysjärjestelmän kustannuksiin. Mitä tiiviimmin alue on kaavoitettu, sitä alhaisempaan lämmön keskihintaan päästään niin kaukolämmössä kuin korttelikohtaisessa maalämmössä.

Lataa selvitys täältä.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja, Juha Vanhanen, Gaia, 050 564 1889